Státní svátek

Přejít na: navigace, hledání

Státní svátek je den, kdy je z politických důvodů volno. Je to jeden z implicitních státních symbolů.

Historicky byly jen církevní svátky, které stát uznával. Svátkem byla každá neděle a ještě řádově v každém měsíci aspoň jeden svátek. Se sekularisací, zejména v 19. století, byly svátky postátněny a vedle náboženských svátků k nim přibyly státní, obvykle výročí založení státu.

Česká republika

V ČR jsou vedle státních svátků ještě ostatní svátky, kdy je volno, a významné dny, kdy volno není. Za první republiky byly ještě památné dny, kdy bylo veřejnoprávní volno. Vládní nařízení č. 63/1939 Sb. I, kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech, pojmenovalo do té doby nepojmenované církevní svátky a přidalo Pondělí velikonoční, pondělí svatodušní a druhý svátek vánoční. Vládní nařízení č. 219/1939 Sb. I, kterým se znovu mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech, zrušilo 28. říjen jako památný den. Obě novely však pocházejí z doby nesvobody, a proto nejsou platné. Nicméně zákon o úpravě svátkového práva fakticky recipoval svátkové právo II. republiky s tím, že § 3 odst. 3 omezoval volno pro církevní svátky.

Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě navíc stanovil, že ve velkých prodejnách se nesmí prodávat jen o velkých svátcích. Takže hierarchii svátků můžeme stanovit takto:

velké státní svátky (4)
 1. 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu; je zároveň ostatním svátkem
 2. 8. květen - Den vítězství
 3. 28. září - Den české státnosti
 4. 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
velké ostatní svátky (fakticky 4)
 1. 1. leden - Nový rok; je zároveň státním svátkem
 2. Velikonoční pondělí
 3. 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 = Štědrý večer
 4. 25. prosinec - 1. svátek vánoční
 5. 26. prosinec - 2. svátek vánoční
malé státní svátky (3)
 1. 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
 2. 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa
 3. 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
malé ostatní svátky (2 + fakticky všechny soboty a neděle)
 1. Velký pátek
 2. 1. květen - Svátek práce
významné dny (11)
 1. 16. leden - Den památky Jana Palacha
 2. 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
 3. 8. březen - Mezinárodní den žen
 4. 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
 5. 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského
 6. 7. duben - Den vzdělanosti
 7. 5. květen - Květnové povstání českého lidu
 8. 15. květen - Den rodin
 9. 10. červen - Vyhlazení obce Lidice
 10. 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu
 11. 11. listopad - Den válečných veteránů

Externí odkazy