Státní závěrečný účet

Přejít na: navigace, hledání

Státní závěrečný účet je dokument vypracovaný ministerstvem financí, který každoročně schvaluje parlament na konci fiskálního období.

Jeho součástí jsou zejména údaje o celkovém hospodaření státního rozpočtu pro daný rok, v příloze též závěrečné účty hospodaření územních samosprávních celků a státních fondů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech, přehled o státních zárukách a stavech fondů organizačních složek státu.