Vyhoštění

Přejít na: navigace, hledání

Vyhoštění (angl. deportation) je trest (§ 80 NTZ) za ohrožení veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti cizincem, který je tak nucen opustit stát, v němž se nachází.

Deportaci nelze zaměňovat se správním vyhoštěním (angl. administrative removal), které je sankcí za porušení visové povinnosti. Podle § 14 sq. zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, se správní vyhoštění nazývalo zákazem pobytu.

Další odkazy