Vyvlastnění

Přejít na: navigace, hledání

Vyvlastnění (expropriace) je převod soukromého majetku do veřejného, tj. především státního vlastnictví, ve veřejném zájmu za náhradu v tržní ceně. Jde o úkon opačný k privatisaci.

Sporné je vyvlastnění v soukromém zájmu. Všeobecně se připouští, že fakticky existuje. Například podle Bohumila Havla je oddlužení vyvlastnění věřitelů prominutím jejich pohledávky.[1]

Znárodnění

Znárodnění (nacionalisace) neboli zestátnění (etatisace) byla standardní politika socialistických stran – v Československu (1945–1948), Spojeném království či Francii. V Československu vydání rozsáhlých znárodňovacích zákonů bylo slaveno 28. října jako Den znárodnění.

Vizte též