Zbraň

Přejít na: navigace, hledání

Zbraň je v trestním právu cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. Může to být např. i pes nebo motorové vozidlo. Bylo judikováno, že zbraní může být např. i propisovací tužka.

Některé trestné činy jsou posuzovány přísněji, jsou-li spáchány se zbraní:

Protože jinde v českém právním řádu není obecná definice zbraně obsažena, používá se v některých případech i tam, kde je její aplikovatelnost sporná, např. při výkladu ustanovení zákona o svobodě shromažďování.

Vizte též

Externí odkazy