Zdeněk Kühn

Přejít na: navigace, hledání

Zdeněk Kühn (1973) je docent PF UK a přední právní vědec v oboru theorie práva, který přednáší na PF UK a VŠE. Je členem legislativní rady vlády a od roku 2008 soudcem Nejvyššího správního soudu. Jeho specialisací je srovnávací právo a theorie aplikace práva. Vystudoval právnickou fakultu University Karlovy a studoval též na University of Michigan Law School. Je stoupencem diskursivní theorie práva (Habermas, Alexy).

Kritika

Diskursivní theorii práva theorie právního realismu odmítá jako koncepčně nesprávnou. Podle theorie právního realismu discours nevede ke sblížení stanovisek, nýbrž k prohloubení rozdílů. Účelem argumentace totiž není někoho přesvědčovat, nýbrž zajistit tranparentnost a přezkoumatelnost usuzování. "Argument je platný tehdy, když závěr vyplývá z premis. Ale v tom případě v závěru nemůže být informace, která není už obsažená v premisách. Pokud někdo neakceptuje premisy argumentu, pak ho tento argument nepřesvědčí. A pokud je někdo jeho premisy akceptuje, pak už nepotřebuje, aby ho někdo přesvědčoval o jeho závěru."[1]

Dílo

  1. Ochrana lidského plodu. Příručky MS ČR 57. Praha 1998, 5 pp.
  2. Aplikace práva ve složitých případech. Právní principy v judikatuře. Karolinum, Praha 2002, 419 pp.
  3. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize. C. H. Beck, Praha 2005, 201 pp.
  4. společně s Michal Bobek a Radim Polčák (edd.): Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Auditorium, Praha 2006, 234 pp.
  5. společně s Michal Bobek a Pavla Boučková (edd.): Rovnost a diskriminace. C. H. Beck, Praha 2007
  6. Formalismus 1, 2, 3, 4 a dodatek

Reference

  1. Tomáš Sobek v diskusi u Kühnova článku na Jiném Právu, duben 2007

Další odkazy