Žebrota

Verse z 5. 5. 2007, 08:00; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Žebrota dnes není v českém právním řádu nijak definována.

Až do r. 1950 platil zákon č. 89/1885 ř. z. o robotárnách a polepšovnách, který v § 2 stanovil:

Pro žebrotu budiž potrestán:
  1. kdo na veřejných místech nebo dům od domu žebrá nebo ze zahálčivosti dovolává se veřejné dobročinnosti;
  2. kdo nedospělé k žebrotě svádí, vysílá neb jiným přenechává.
Trestem jest tuhé vězení od osmi dnů až do tří měsíců.

V době totalitního režimu nebyla žebrota sice explicite zakázána, avšak státní orgány ji nepřipouštěly, neboť její provozování nebylo v souladu s oficiální ideologickou doktrinou, že tzv. socialistický člověk je státem natolik hmotně zabezpečen, že žebrat nemusí. Objevovaly se excesy, kdy komunistická policie (Veřejná bezpečnost) zasahovala proti průvodům maturantů, kteří ve městech prováděli sbírky na maturitní ples.

Po r. 1989 se objevily tendence zakázat žebrání na veřejných prostranstvích v obcích. Tuto úpravu provedly s odvoláním na zákonné zmocnění § 10 obecního zřízení, tj. jako opatření k ochraně veřejného pořádku, obecně závaznými vyhláškami např. Bochov, Brno, Broumov, Brumov-Bylnice, Františkovy Lázně, Hodonín, Horšovský Týn, Cheb, Chomutov, Jablunkov, Jilemnice, Kostelec nad Orlicí, Plzeň, Postoloprty, Hlavní město Praha, Prachatice, Přelouč, Rosice, Rýmařov, Stružná, Ústí nad Labem, Veselí nad Moravou, Vimperk, Zlín a Žďár nad Sázavou.

Chebskou vyhlášku však v r. 2004 zrušil Ústavní soud, který v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 50/03 dovodil, že obecní zřízení umožňuje stanovit jen takové zákazy, které se vztahují na některá veřejná prostranství v obci, nikoli paušálně na všechna.

V reakci na tento nález proto obce své vyhlášky novelisovaly. Např. v Praze je nyní zakázáno žebrání na těchto místech:

  • v prostorách metra, včetně přístupových a výstupních cest
  • ve vozidlech městské hromadné dopravy
  • na železničních stanicích a zastávkách a v okruhu 100 m od nich
  • na zastávkách linkové osobní dopravy a v okruhu 100 m od nich
  • na letištích a v okruhu 100 m od nich
  • u mateřských škol, základních škol a základních uměleckých škol a v okruhu 100 m od nich
  • u zastupitelských úřadů cizích států a v okruhu 100 m od nich
  • na vymezených veřejně přístupných místech na území města (28. října, Celetná, Havířská, Hradčanské nám., Jindřišská, Kaprova, Karlova, Karlův most, Ke hradu, Křižovnická, Křižovnické nám., Loretánské nám., Maislova, Melantrichova, Malé nám., Malostranské nám., Mariánské nám., Michalská, Mikulášská, Mostecká, Na můstku, Na příkopě, Národní, nám. Franze Kafky, nám. Republiky, Nerudova, Pařížská, Platnéřská, Pohořelec, Staré zámecké schody, Staroměstské nám., U Obecního domu, U radnice, Uhelný trh, Václavské nám., Vodičkova, Zámecké schody, Železná a Nádraží, Štefánikova a Plzeňská, v rozsahu pěší zony Anděl)

Mnohé další z uvedených vyhlášek (např. bochovská) judikát Ústavního soudu nerespektují, avšak zatím zrušeny nebyly.

Vizte též