Iuridictum:Vyloučení odpovědnosti

Verse z 25. 9. 2008, 12:23; Malýčtenář (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Iuridictum neposkytuje žádné záruky správnosti

Iuridictum je otevřená internetová encyklopedie, tzn. seskupení dobrovolníků, kteří vytvářejí databázi lidského vědění z určitého oboru. Její principy dovolují komukoli s připojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit její obsah. Proto je třeba upozornit, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolováno a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

To neznamená, že v Iuridictu nemůžete najít hodnotné a přesné informace, ale je třeba si uvědomit, že Iuridictum nemůže žádným způsobem ručit za přesnost svých údajů. Mohl je změnit či poškodit někdo, jehož názory se neshodují s aktuálním stavem znalostí v oboru, jímž se encyklopedie zabývá. Snažíme se vytvořit metody, jak vybírat a nabízet nejspolehlivější verze článků.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponsorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s Iuridictem nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Pochopte, prosím, že informace na Iuridictu jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s Iuridictem.

Uvědomte si také, že informace zde uvedené mohou porušovat zákony země, ze které je čtete. Iuridictum nepodporuje ani neschvaluje porušování zákonů, ale jeho obsah je uložen na serveru v Praze, kde právo na zveřejňování informací chrání Listina základních práv a svobod a principy Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Zákony vaší země nemusí poskytovat tak širokou ochranu, takže Iuridictum nemůže zodpovídat za jejich případná porušení.

Pokud potřebujete konkrétní radu (např. právní pomoc), vyhledejte zkušeného odborníka.

Děkujeme za váš čas strávený čtením této stránky a přejeme vám příjemné používání Iuridicta.