Listina základních práv a svobod

Přejít na: navigace, hledání

Listina základních práv a svobod je vnitrostátní katalog základních (ústavních) práv České republiky.

Listinu základních práv a svobod jsou povinny dodržovat a vymáhat všechny veřejné úřady. Orgánem na ochranu ústavnosti je Ústavní soud.

Listina byla původně uvozena federálním ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. Po rozpadu ČSFR ji Ústava České republiky v článcích 3 a opět 112 prohlásila za součást ústavního pořádku České republiky (naproti tomu Slovensko ji již dříve přímo začlenilo do ústavy). Recepční zákon ji ve svém výčtu neuváděl jako ústavní zákon, a proto se někteří domnívali, že byla degradována na prostý zákon. Nicméně ústava samotná ji prohlásila za součást ústavního pořádku, takže je prostým zákonům nadřazena. Byla ústavně ne zcela konformním způsobem republikována jako usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.

Ústavní zákon č. 162/1998 Sb. Listinu novelisoval prodloužením možnost zadržení osoby předtím, než bude předána soudu, ze 24 na 48 hodin. I tato novelisace je sporná, neboť porušuje princip nezrušitelnosti základních práv. Tato zásada je však spíše monologem ústavodárce.

Odkazy