Recepční zákon

Přejít na: navigace, hledání

Recepční zákon je zákon, jímž nový stát přebírá (přijímá, recipuje) dosud platný právní řád, zpravidla právní řád svého právního předchůdce. Může se vztahovat jak na normativní, tak na individuální právní akty.

Z hlediska českého práva jsou důležité následující recepční zákony: