Právní akt

(Přesměrováno z Individuální právní akt)
Přejít na: navigace, hledání

Právní akt je společný název projevů výkonu veřejné moci, jímž se právo buď tvoří nebo aplikuje.

Druhy

  1. normativní právní akt (nejčastěji právní předpis) je právotvorný akt.
  2. individuální právní akt (autoritativní rozhodnutí soudu nebo správního úřadu) je akt aplikace práva.
    1. rozsudek je meritorní rozhodnutí soudu.
    2. výměr (něm. Bescheid), dnes nevhodně rozhodnutí, je meritorní rozhodnutí soudu
    • obecně konkrétní akty jsou ta rozhodnutí, která striktně vzato nejsou individuální. Typicky obecná opatření, v ČR nevhodně opatření obecné povahy. Mají obvykle formu výnosu (něm. Erlass, lat. edictum).

Spojení normativních a individuálních aktů pod jediný termín právního aktu je čistě účelové a tradiční, neboť normativní a individuální právní akty se jak po formální, tak po obsahové stránce podstatně odlišují.

Obecné označení autoritativního názoru je stanovisko (angl. opinion). Je-li expertní, jedná se o dobrozdání (expertisa, angl. expert's opinion, arabsky fatwā).

Vizte též