Mezinárodní právo soukromé

Verse z 23. 3. 2012, 18:53; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Mezinárodní právo soukromé je ta část občanského práva, která shrnuje kolisní normy a řeší tak, který právní řád se na skutkovou podstatu použije, např. zda český nebo anglický.

Mezinárodní právo soukromé má s mezinárodním právem veřejným společný jen cizí prvek.

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém (NZMPS), č. 91/2012 Sb., nabyl platnosti dne 22. března 2012 a účinnosti má nabýt dne 1. ledna 2014.

Vizte též

Externí odkazy