Nedovolené překročení státní hranice

Verse z 16. 9. 2006, 18:36; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Nedovolené překročení státní hranice je trestný čin, jehož skutková podstata je popsána v §§ 171a–171c TZ. Základní skutková podstata (§ 171a) je přečin, kvalifikované skutkové podstaty v §§ 171b–171c jsou zločin.