Zločin

Přejít na: navigace, hledání

Zločin (angl. felony) je závažný trestný čin. Podle § 14 odst. 2 NTZ je zločin takový trestný čin, na nějž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby od 5 let včetně.

Ač to může být překvapující, v letech 1950–2009 český právní řád pojem zločin neznal. To způsobilo, že v běžném jazyce se tento výraz používá jako synonymum pro trestný čin, což je však nesprávné.

Podívejte se též na