Přečin

Přejít na: navigace, hledání

Přečin je trestný čin závažnější než přestupek, ale méně závažný než zločin.

Podle kommunistického zákona byl přečin deliktní jednání závažnější než přestupek, avšak méně závažné než trestný čin. Přečiny projednávaly soudy. Kommunistické právo tak nelogicky pojem trestný čin omezovalo na zločiny, přičemž však doktríně chyběl souborný pojem pro všechna tato trestná jednání. Veřejné mínění[1] a praxe policie tak dodnes rozlišuje mezi "pouhými" přestupky a trestnými činy (tj. zločiny), ačkoliv v angloamerickém právu jsou všechny trestné činy bez rozdílu (tj. zločiny, přečiny i přestupky) crimes.

Současné platné právo pojem přečin nezná, někdy se tohoto výrazu užívá v nauce jako synonyma pro delikt. Připravovaný nový trestní zákoník se zavedením přečinů opět počítá.