Nový občanský zákoník

Přejít na: navigace, hledání

Nový občanský zákoník (NOZ) je toužebně očekávaná rekodifikace českého občanského práva z pera Karla Eliáše a Michaely Zuklínové.

NOZ byl připravován již od novely OZ č. 509/1991 Sb. Vedením prací byl původně pověřen František Zoulík,[1] autor zákona o konkursu a vyrovnání. Výsledek jeho prací, věcný záměr byl zveřejněn v roce 1996[1] a byl odbornou veřejností odmítnut.

Diskusse oživil ministr spravedlnosti v Zemanově vládě, Otakar Motejl, který přípravou NOZ pověřil Karla Eliáše a Michaelu Zuklínovou. Původní harmonogram byl:

Po schválení věcného záměru bylo v mimořádné příloze Právních rozhledů 10/2001 zveřejněno prvních 101 paragrafů NOZ. Tím byla zahájena veřejná diskusse o osnově. Ta se rozběhla, když bylo zveřejněno prvních 417 paragrafů návrhu nového občanského zákoníku.[2] V roce 2005 byl NOZ hotov a předložen revisi. V květnu 2008 byla osnova rozeslána do meziresortního připomínkového řízení a officiálně předložena veřejnosti. V lednu 2009 byla osnova NOZ předložena vládě. Platnost šlo očekávat někdy v roce 2010 a účinnost od 1. 1. 2012.[3]

Jako jeden z posledních aktů Topolánkovy vlády bylo předložení NOZ do Sněmovny.[2] Ta se jím však až do konce svého volebního období nezabývala. Nečasova vláda práce obnovila. Do konce prosince 2010 mají být rekodifikace soukromého práva projednávány v rekodifikačních komisích, do konce března 2011 má být osnova NOZ předložena vládě a legisvakace se stále plánuje 2 roky.

Lze proto dovodit, že

 • připomínkové řízení bude probíhat v lednu a polovině února 2011,
 • v únoru a březnu 2011 budou projednávány a vypořádávány připomínky resortů,
 • v dubnu až červnu 2011 bude NOZ projednávat legislativní rada vlády,
 • v září 2011 bude NOZ předložen do Sněmovny,
 • v únoru 2012 NOZ projde senátem,
 • v březnu 2012 NOZ bude bude podepsán presidentem a vyjde ve Sbírce a
 • dne 1. 4. 2014 NOZ nabyde účinnosti.

Vizte též

Poznámky pod čarou

 1. František Zoulík: Průvodní zpráva k materiálu „Koncepce nového civilního kodexu“. In Právní praxe 8–9/1996 (vol. XLIV), pp. 582–604.
 2. původní diskussní fórum
 3. http://ct24.cz/domaci/41644-ministr-pospisil-predstavil-novy-obcansky-zakonik/ 14. 1. 2009

Prameny a literatura

 • Petr Baudyš: Vznik věcných práv k nemovitostem – alternativa II. In Právní rozhledy 6/2007, pp. 213–216 (o úpravě v NOZ).
 • Petr Lavický: Kritické poznámky ke koncepci návrhu občanského zákoníku. In Právní rozhledy 23/2007, pp. 848–859.
 • Karel Eliáš: Rekodifikace občanského práva v postmoderní době. In Právní rozhledy 1/2008, pp. 1–7.
 • Jakub Kříž: Navrhovaný občanský zákoník a změny v rodinném právu. In Právní rádce 10/2008, pp. 65–68. Ostrá kritika až odmítnutí této partie NOZ.
 • Petr Bezouška: Návrh občanského zákoníku a jeho místo mezi evropskými kodexy. In Právní rozhledy 19/2008, pp. 711–717. Obhajoba NOZ.
 • Jaroslav Štraus: Nový občanský zákoník ještě jednou. In Právní rozhledy 24/2008, pp. 908–910; mírná kritika NOZ, místy zmatená.
 • Stanislav Křeček: S Občanským zákoníkem se ještě pobavíme (blábolivý text vlivného poslance ČSSD)
 • Blanka Tomančáková: Kolikrát ještě budeme diskutovat kolik za lidské utrpení: In Právní rozhledy 3/2009, pp. 99–101; kritika názoru, že je nutno zachovat vyhlášku o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Další odkazy