Nový občanský zákoník

Přejít na: navigace, hledání

Nový občanský zákoník (NOZ) je rekodifikace českého občanského práva z pera Karla Eliáše a Michaely Zuklínové, která nabyla platnosti dne 22. března 2012 a účinnosti dne 1. ledna 2014.

Co se týká zkratky nového občanského zákoníku, nejvžitější je „NOZ“. NSČR však NOZ zkracuje jako „o. z.“, zatímco OZ 1964 jako „obč. zák.“[1]

NOZ rozlišuje mezi „rejstříky“ (v nich jsou zapisovány osoby) a „seznamy“ (v nich jsou zapisovány věci). Je však v tom nedůsledný, protože např. § 236 NOZ hovoří o seznamu členů [spolku].

Průběh projednávání

NOZ byl připravován již od novely OZ č. 509/1991 Sb. Vedením prací byl původně pověřen František Zoulík,[2] autor zákona o konkursu a vyrovnání. Výsledek jeho prací, věcný záměr byl zveřejněn v roce 1996[1] a byl odbornou veřejností odmítnut.

Diskusse oživil ministr spravedlnosti v Zemanově vládě, Otakar Motejl, který přípravou NOZ pověřil Karla Eliáše a Michaelu Zuklínovou. Původní harmonogram byl:

Po schválení věcného záměru bylo v mimořádné příloze Právních rozhledů 10/2001 zveřejněno prvních 101 paragrafů NOZ. Tím byla zahájena veřejná diskusse o osnově. Ta se rozběhla, když bylo zveřejněno prvních 417 paragrafů návrhu nového občanského zákoníku.[2] V roce 2005 byl NOZ hotov a předložen revisi. V květnu 2008 byla osnova rozeslána do meziresortního připomínkového řízení a officiálně předložena veřejnosti. V lednu 2009 byla osnova NOZ předložena vládě. Platnost šlo očekávat někdy v roce 2010 a účinnost od 1. 1. 2012.[3]

Jako jeden z posledních aktů Topolánkovy vlády bylo předložení NOZ do Sněmovny.[3] Ta se jím však až do konce svého volebního období nezabývala. Nečasova vláda práce obnovila. Do konce prosince 2010 mají být rekodifikace soukromého práva projednávány v rekodifikačních komisích, do konce března 2011 má být osnova NOZ předložena vládě a legisvakace se stále plánuje 2 roky.

Lze proto dovodit, že

 • připomínkové řízení bude probíhat v lednu a polovině února 2011,
 • v únoru a březnu 2011 budou projednávány a vypořádávány připomínky resortů,
 • v dubnu až červnu 2011 bude NOZ projednávat legislativní rada vlády,
 • v září 2011 bude NOZ předložen do Sněmovny,
 • v únoru 2012 NOZ projde senátem,
 • v březnu 2012 NOZ bude bude podepsán presidentem a vyjde ve Sbírce a
 • dne 1. 1. 2014 NOZ nabyde účinnosti.

NOZ nabyl platnosti dne 22. března 2012 jako zákon č. 89/2012 Sb.[4]

Kommentáře

Komentáře NOZ vycházejí ve 3 nakladatelstvích:

 • C. H. Beck, 5 svazků:
  1. Petr Lavický et al., 27. 6. 2014[5]
  2. zatím nevyšel
  3. soudce Jiří Spáčil et al., 29. 10. 2013[4]
 • Jiří Švestka, Jan Dvořák a Josef Fiala et al. ve Wolters Kluwer, 6 svazků:
  1. dne 30. 1. 2014.[6][5]
  2. dne 22. 5. 2014[7]
  3. dne 30. 7. 2014[8]
 • Filip Melzer, Petr Tégl et al. v Leges, 8 svazků:
  1. dne 21. 11. 2013.[9][6]
  2. zatím nevyšel
  3. dne 30. 7. 2014.[10]

Kromě kommentáře celého NOZ vydává C. H. Beck monografie k jednotlivým institutům v edici Beckovy komentáře (BK):[11]

 1. BK19: Svejkovský, Deverová et al.: Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář. § 118-418. C. H. Beck, Praha 1. 11. 2013, 544 pp., ISBN 978-80-7400-445-2, 890 Kč.[12]
 2. BK20: Marek, Ježek: Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. § 514-544. C. H. Beck, Praha 15. 11. 2013, 464 pp., ISBN 978-80-7400-466-7, 890 Kč.[13]
 3. BK1: Eva Kabelková a Pavla Schödelbauerová: Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1158-1222. C. H. Beck, Praha 14. 3. 2013, 360 pp., ISBN 978-80-7400-444-5, 790 Kč.[14]
 4. BK2: Eva Kabelková: Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1257-1308. C. H. Beck, Praha 11. 4. 2013, 368 pp., ISBN 978-80-7400-461-2, 790 Kč.[15]
 5. BK15: Tichý, Pipková, Balarin: Kupní smlouva v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2079-2183. C. H. Beck, Praha 19. 8. 2014, 528 pp., ISBN 978-80-7400-521-3, 790 Kč.[16]
 6. BK17: Kabelková, Dejlová: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357. C. H. Beck, Praha 11. 12. 2013, 616 pp., ISBN 978-80-7400-524-4, 890 Kč.[17]
 7. BK26: Štandera: Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2586-2635. C. H. Beck, Praha 25. 11. 2013, 208 pp., ISBN 978-80-7400-519-0, 590 Kč.[18]
 8. BK13: Jindřichová, Hládek: Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2662-2700. C. H. Beck, Praha 13. 12. 2013, 248 pp., ISBN 978-80-7400-510-7, 630 Kč.[19]
 9. BK23: Šlauf, Jandová a Svejkovský: Pojištění v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2756-2872. C. H. Beck, Praha 9. 9. 2014, 376 pp., ISBN 978-80-7400-530-5, 790 Kč.[20]
 10. BK35: Ondrejová: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972-2990. C. H. Beck, Praha 25. 4. 2014, 384 pp., ISBN 978-80-7400-522-0, 890 Kč.[21]

Akutní a malá (rychlá) novela NOZ

Ministryně spravedlnosti Helena Válková vyhověla volání části odborné veřejnosti a nechala připravit tzv. akutní novelu NOZ.[22] Jejím odborným garantem byla expertní komise, jejímiž členy původně byli:[23]

 1. komercialista prof. Jan Dědič[24]
 2. komercialistka doc. Ivana Štenglová[25]
 3. komercialistka prof. Irena Pelikánová[26]: Je ve veřejném zájmu udělat změny co nejdříve[27]
 4. odborník na pracovní právo odb. as. Lubomír Drápal[28]: Občanský zákoník musí být lidem srozumitelný[29]

Práce zastřešil první náměstek ministryně spravedlnosti, Robert Pelikán.[30] Akutní novela se setkala s naprostým odmítnutím odborné veřejnosti. Proto MS přistoupilo k přípravě malé (rychlé) novely NOZ,[31] která NOZ mění na 25 místech.[32] Podle Pelikána se má změnit regulace Klokánků, předkupní oprávnění u spoluvlastnického podílu, plná moc ve formě notářské listiny a pitvy.[33]

Vizte též

Poznámky pod čarou

 1. František Zoulík: Průvodní zpráva k materiálu „Koncepce nového civilního kodexu“. In Právní praxe 8–9/1996 (vol. XLIV), pp. 582–604.
 2. původní diskussní fórum
 3. http://ct24.cz/domaci/41644-ministr-pospisil-predstavil-novy-obcansky-zakonik/ 14. 1. 2009
 4. Jiří Spáčil et al.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). C. H. Beck, Praha 2013, 1280 pp., ISBN 978-80-7400-499-5.
 5. Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala et al.: Občanský zákoník I. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1736 pp., ISBN 978-80-7478-370-8.
 6. Filip Melzer, Petr Tégl et al.: Občanský zákoník – velký komentář I. § 1-117 Obecná ustanovení. Leges, Praha 2013, 720 pp., ISBN 978-80-87576-73-1.

Prameny a literatura

Další odkazy