Osoba

Verse z 1. 11. 2005, 07:47; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Osobou se v právu rozumí každý, kdo je způsobilý nabývat (hmotných) práv a povinností, tzn. je nadán hmotněprávní subjektivitou. Osoby vystupují v právnich vztazích vlastním jménem.

Nemusí jí o osobu (člověka) v běžném smyslu - ta se v právu nazývá fysickou osobou - ale i tzv. právnické osoby, jako jsou obchodní společnosti, občanská sdružení, nadace apod. Mezi právnické osoby patří i veřejnoprávní korporace, jako např. obce nebo kraje.

Ne každý subjekt, který na veřejnosti vystupuje pod svým jménem, je však právnickou osobu; není jí příkladmo podnik ve vlatnictví fysické osoby nebo organisační složka státu (tj. zejména soudy a úřady). Hmotněprávní subjektivitu nemá ani policie.

Za zvláštní druh osoby se někdy pokládá stát; toto rozlišování však není důvodné, neboť stát, vystupuje-li v soukromoprávních vztazích (např. ve vztahu ke svému vlastnímu, tzn. státnímu majetku), je běžnou veřejnoprávní korporací.

Šablona:Viztéž