Právní fikce

Verse z 26. 9. 2005, 22:13; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Právní fikce je konstrukce užívaná v právu, jíž se za určitých okolností finguje právní skutečnost, která nenastala. Touto kategoričností se právní fikce liší od právní domněnky, jež může a nemusí odpovídat skutečnosti.

Typickou právní fikcí je fikce náhradního doručení uplatňovaná správním řádem, občanským soudním řádem a trestním řádem, která nastupuje v případě, že fysická osoba, jíž bylo doručováno do místa, kde se zdržuje, doručovanou písemnost vlastní vinou nepřevzala. V takovém případě je zřejmé, že ke skutečnému doručení nedošlo, avšak pro účely příslušného řízení se doručení (nazývané náhradním doručením) finguje. Adresát zásilky (ale ani nikdo jiný) se nemůže dovolávat se toho, že zásilka nebyla doručena, neboť právní fikce je silnější než skutečnost.