Právní fikce

Přejít na: navigace, hledání

Právní fikce je konstrukce užívaná v právu, jíž se za určitých okolností finguje právní skutečnost, která nenastala. Touto kategoričností se právní fikce liší od právní domněnky, jež může a nemusí odpovídat skutečnosti.

Příkladem právní fikce je institut náhradního doručení uplatňovaný správním řádem, občanským soudním řádem a trestním řádem, který nastupuje v případě, že fysická osoba, jíž bylo doručováno do místa, kde se zdržuje, doručovanou písemnost vlastní vinou nepřevzala. V takovém případě je zřejmé, že ke skutečnému doručení nedošlo, avšak pro účely příslušného řízení se doručení (nazývané náhradním doručením) finguje. Adresát zásilky (ale ani nikdo jiný) se nemůže dovolávat se toho, že zásilka nebyla doručena, neboť právní fikce je silnější než skutečnost.

Jiným příkladem právní fikce je otcovství vzniklé osvojením.

Vizte též