Prerogativa

Verse z 5. 11. 2006, 15:14; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Prerogativa (z lat. praerogativa, což bylo původně právo prvního hlasu při volbě) je zvláštní suverénní pravomoc nebo výsada, příslušející hlavě státu. Prerogativa z definice nepodléhá soudnímu přezkumu. Příkladem je právo presidenta republiky udělovat milost.

Prerogativy jsou spojeny s monarchismem, v republikánsky organisovaném státě se obecně považují za přežitek.

Dříve převládající názor (např. Václav Pavlíček), že mezi prerogativní (tj. výsadní a nepřezkoumatelná) práva presidenta patří např. i jmenování soudců, vzaly definitivně zasvé v r. 2006, kdy Ústavní soud zrušil rozhodnutí presidenta Václava Klause o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové.

Vizte též