Rada Evropy: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
d (překlepy)
(V poslední době RE vytváří nadregionální mezinárodní úmluvy. Příkladem je úmluva o počítačové kriminalitě (ETS 185)[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=8&DF=04/12/2013&CL=ENG], kterou ČR ratifikovala 22.)
Řádka 1: Řádka 1:
 
'''Rada Evropy''' (RE, CoE) je [[mezinárodní organisace]] na ochranu [[lidské právo|lidských práv]].
 
'''Rada Evropy''' (RE, CoE) je [[mezinárodní organisace]] na ochranu [[lidské právo|lidských práv]].
  
Hlavní činností RE je vytvářet mezinárodní úmluvy a vynucovat je. Hlavní úmluvou RE je evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP; ETS 005).[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=8&DF=22/03/2012&CL=ENG] Kromě ní je významná rovněž evropská sociální charta (ETS 035), kterou ratifikovalo 27 států, a revidovaná evropská sociální charta (ETS 163), kterou ratifikovalo 32 států.
+
Hlavní činností RE je vytvářet regionální mezinárodní úmluvy a vynucovat je. Hlavní úmluvou RE je evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP; ETS 005).[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=8&DF=22/03/2012&CL=ENG] Kromě ní je významná rovněž evropská sociální charta (ETS 035), kterou ratifikovalo 27 států, a revidovaná evropská sociální charta (ETS 163), kterou ratifikovalo 32 států. V poslední době RE vytváří nadregionální mezinárodní úmluvy. Příkladem je úmluva o počítačové kriminalitě (ETS 185)[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=8&DF=04/12/2013&CL=ENG], kterou ČR ratifikovala 22. 8. 2013, s účinností od 1. 12. 2013, nicméně ve Sbírce mezinárodních smluv dosud vydána nebyla. Prvním mimoevropským státem, který ji ratifikoval, byly USA dne 29. 9. 2006.[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=04/12/2013&CL=ENG]
  
 
Při RE působí Evropská kommisse pro demokracii prostřednictvím práva (angl. ''European Commission for Democracy Through Law'') – benátská kommisse.[http://www.venice.coe.int/]
 
Při RE působí Evropská kommisse pro demokracii prostřednictvím práva (angl. ''European Commission for Democracy Through Law'') – benátská kommisse.[http://www.venice.coe.int/]

Verse z 4. 12. 2013, 14:54

Rada Evropy (RE, CoE) je mezinárodní organisace na ochranu lidských práv.

Hlavní činností RE je vytvářet regionální mezinárodní úmluvy a vynucovat je. Hlavní úmluvou RE je evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP; ETS 005).[1] Kromě ní je významná rovněž evropská sociální charta (ETS 035), kterou ratifikovalo 27 států, a revidovaná evropská sociální charta (ETS 163), kterou ratifikovalo 32 států. V poslední době RE vytváří nadregionální mezinárodní úmluvy. Příkladem je úmluva o počítačové kriminalitě (ETS 185)[2], kterou ČR ratifikovala 22. 8. 2013, s účinností od 1. 12. 2013, nicméně ve Sbírce mezinárodních smluv dosud vydána nebyla. Prvním mimoevropským státem, který ji ratifikoval, byly USA dne 29. 9. 2006.[3]

Při RE působí Evropská kommisse pro demokracii prostřednictvím práva (angl. European Commission for Democracy Through Law) – benátská kommisse.[4]

Podívejte se také na

Externí odkazy