Seznam rozsudků ESLP proti České republice

Přejít na: navigace, hledání

Seznam rozsudků Evropského soudu pro lidská práva proti České republice obsahuje vesměs pouze rozsudky do 1. 5. 2006.

Naprostá většina se jich týká nepřiměřené délky soudního řízení, tj. porušení čl. 6 odst. 1 úmluvy, část příliš dlouhé délky vazby cizinců (čl. 5 odst. 3 úmluvy) a další část nezajištění účinných právních prostředků nápravy (čl. 13 úmluvy). V tom Česká republika není sama: "Nejčastěji konstatovaným porušením v daném období bylo pochopitelně s velkým náskokem porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě (2 563), jiné aspekty práva na spravedlivý proces byly porušeny v dalších 1 561 případech. To znamená, že čl. 6 je suverénně nejvíce nerespektovaným článkem Úmluvy: z celkového počtu 5 400 odsuzujících rozsudků vydaných v posledních osmi letech dospěl ESLP ve více než třech čtvrtinách případů k závěru, že stěžovatelům nebyl z toho či onoho důvodu zajištěn spravedlivý proces. S velkým odstupem v počtu porušení následují čl. 1 Protokolu č. 1 (právo na pokojné užívání majetku – 1 079), čl. 5 Úmluvy (právo na svobodu a osobní bezpečnost – 665) a čl. 13 Úmluvy (právo na účinný právní prostředek nápravy – 642)."[1]

Porušení jiných ustanovení (meritorních)

chronologicky

 1. precedent Pincová a Pinc v. Česká republika ze dne 5. listopadu 2002; ochrana majetku: porušení článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě
 2. Bucheň v. Česká republika ze dne 26. listopadu 2002. Ochrana majetku; zákaz diskriminace: porušení článku 14 Úmluvy ve spojení s článkem 1 Protokolu č. 1
 3. Chadimová v. Česká republika [RoESLP 2006, 3: 141] ze dne 18. dubna 2006. Právo na spravedlivý proces: čl. 1 Protokolu č. 1 Úmluvy a čl. 8 Úmluvy byl porušen.
 4. Štefanec v. Česká republika [RoESLP 2006, 4: 217] ze dne 18. července 2006. Právo na spravedlivý proces; svoboda projevu: čl. 10 Úmluvy byl porušen.
 5. Václav Linkov v. Česká republika ze dne 7. prosince 2006, no 10504/03.[2] Anotace in Právní rozhledy 9/2007, pp. 345–6; plné znění česky
 6. D. H. a ostatní v. Česká republika ze dne 13. listopadu 2007. Zákaz diskriminace: porušení článku 14 Úmluvy ve spojení s článkem 2 Protokolu č. 1 (překlad do češtiny, kritika rozhodnutí).

Abecedně

soudní porušení processních práv

 1. Bačák v. Česká republika: doba jednoho roku a více než tří měsíců mezi podáním obžaloby a prvním hlavním líčením je nepřiměřená, rovněž půl roku pro prostudování spisu novým soudcem a rok pro vypracování znaleckého posudku.
 2. Bartl v. Česká republika – porušení článku 6 odst. 1 úmluvy a článku 13 úmluvy: 8 let na prvním stupni není přiměřená doba.
 3. Bazil v. Česká republika: okresnímu soudu trvalo rok a jeden měsíc, než konal první jednání, což je nepřiměřené, rozsudek vynesl teprve dva roky a osm měsíců po předložení rozhodujícího důkazu, což je nepřiměřené rovněž. Projednání ústavní stížnosti nesmí trvat více než dva roky a dva měsíce.
 4. Bečvář a Bečvářová v. Česká republika: je nepřiměřené, aby 9 nebo 8 měsíců byl soud zcela nečinný.
 5. Bořánková v. Česká republika [RoESLP 2003, 1: 1]: "Dále podotýká, že po 18. 3. 1992 došlo v řízení k neodůvodněným průtahům, a upozorňuje na to, že mezi 18. 3. 1992 (s tím, že první rozsudek byl Krajským soudem zrušen již 6. 2. 1991) a 14. 10. 1994 (datum vynesení nového rozsudku) uplynuly více než dva roky a šest měsíců. O deset měsíců později byl druhý rozsudek zrušen a soudu trvalo opět více jak rok a dva měsíce, než ve věci rozhodl znovu. Prodlevy nastaly také při předávání spisů a doručování rozhodnutí příslušným osobám, stejně jako v činnosti znalců."
 6. Bulena v. Česká republika [RoESLP 2004, 3: 125] Právo na spravedlivé řízení; právo na přístup k soudu: ústavní soud porušil lidská práva tím, že odmítl stížnost s petitem, který napadal zároveň prvostupňové (tedy chybně) a zároveň druhostupňové (což bylo správně) rozhodnutí. "V projednávaném případě má Soud za to, že Ústavní soud posuzoval stěžovatelovu stížnost dosti formalisticky."
 7. Cambal v. Česká republika
 8. Centrum stavebního inženýrství, a.s. v. Česká republika
 9. Český v. Česká republika [RoESLP 2000, 5: 201] Právo být souzen v přiměřené lhůtě; byl porušen čl. 5 odst. 3 Úmluvy.
 10. Vladimír Dostál v. Česká republika
 11. Jaroslav Dostál v. Česká republika
 12. Dušek v. Česká republika
 13. Eko-Energie, spol. s r.o. v. Česká republika
 14. Exel v. Česká republika [RoESLP 2006, 2: 115] ze dne 5. července 2005
 15. Fáber v. Česká republika
 16. Fackelmann ČR, spol. s r.o. v. Česká republika
 17. precedent Hartman v. Česká republika [RoESLP 2003, 4: 177]; právo na účinný vnitrostátní prostředek nápravy; byl porušen čl. 13 Úmluvy.
 18. Havelka v. Česká republika
 19. Havlíčková v. Česká republika
 20. Herbst a ostatní v. Česká republika - opravená verze rozsudku
 21. Herbst a ostatní v. Česká republika
 22. Heřmanský v. Česká republika
 23. Houbal v. Česká republika
 24. Houfová v. Česká republika (č. 1)
 25. Houfová v. Česká republika (č. 2)
 26. precedent Hradecký v. Česká republika [RoESLP 2004, 6: 313] ze dne 5. října 2004; právo na účinný vnitrostátní prostředek nápravy; čl. 13 Úmluvy byl porušen
 27. Chmelíř v. Česká republika [RoESLP 2005, 4: 181] Nestrannost soudu; čl. 6 odst. 1 Úmluvy byl porušen
 28. Jahnová v. Česká republika
 29. Jírů v. Česká republika
 30. Kadlec a další v. Česká republika [RoESLP 2004, 4: 185] Právo na spravedlivé řízení
 31. Karasová v. Česká republika
 32. Kilián v. Česká republika [RoESLP 2005, 1: 1] ze dne 7. prosince 2004.
 33. Klepetář v. Česká republika
 34. Kohlhofer a Minarik v. Česká republika z 15. října 2009, sp. zn. 32921/03, 28464/04 a 5344/05, o nepravém squeeze-out[3]
 35. Koktavá v. Česká republika [RoESLP 2004, 1: 1]; ochrana majetku
 36. Koliha v. Česká republika
 37. Konečný v. Česká republika
 38. Kos v. Česká republika z 30. 11. 2004, sp. zn. 75546/01[4]
 39. Kozák v. Česká republika
 40. Králíček v. Česká republika
 41. Krasniki v. Česká republika [RoESLP 2006, 2: 86] ze dne 28. 2. 2006. Právo na spravedlivý proces: čl. 6 odst. 1 a 3 písm. d) Úmluvy byl porušen.
 42. Krčmář a další v. Česká republika (č. 1) [RoESLP 2000, 1: 1] Právo na spravedlivý proces; čl. 6 odst. 1 Úmluvy byl porušen.
 43. Kreditní a průmyslová banka v. Česká republika [RoESLP 2004, 1: 42] Právo na spravedlivé řízení: přístup k soudu, ochrana majetku
 44. Kubizňáková v. Česká republika
 45. Kuchařová v. Česká republika [RoESLP 2004, 4: 190]
 46. L.C.I. v. Česká republika - opravená verze rozsudku
 47. L.C.I. v. Česká republika
 48. Libánský v. Česká republika
 49. Malhous v. Česká republika. [RoESLP 2001, 4: 145] Právo na veřejné projednání záležitosti soudem; byl porušen čl. 6 odst. 1 Úmluvy.
 50. Maršálek v. Česká republika ze dne 4. dubna 2006, právo na respektování soukromého a rodinného života: porušení článku 13 Úmluvy
 51. Mařík v. Česká republika Právo na přístup k soudu: porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy
 52. Metzová v. Česká republika
 53. Milatová a ostatní v. Česká republika
 54. Mlynář v. Česká republika
 55. Nemeth v. Česká republika
 56. Pachman a Mates v. Česká republika, ochrana majetku
 57. Páleník v. Česká republika
 58. Parchanski v. Česká republika
 59. Paterová v. Česká republika
 60. Patta v. Česká republika
 61. Pfleger v. Česká republika
 62. Pillmann v. Česká republika
 63. Pištorová v. Česká republika; ochrana majetku
 64. Polach v. Česká republika
 65. německý občan Punzelt v. Česká republika [RoESLP 2000, 3: 107] Právo na přiměřenou lhůtu k řízení Právo na spravedlivý proces; byl porušen čl. 5 odst. 3 Úmluvy.
 66. Rázlová v. Česká republika
 67. Rezek v. Česká republika [RoESLP 2004, 3: 130]
 68. Římskokatolická farnost Obříství v. Česká republika
 69. Schmidtová v. Česká republika [RoESLP 2003, 5: 241]; ochrana majetku
 70. indičtí občané Singh a Singh v. Česká republika [RoESLP 2005, 2: 61] Právo na svobodu - zákonnost zbavení osobní svobody; čl. 5 odst. 1 písm. f) Úmluvy byl porušen a čl. 5 odst. 4 Úmluvy byl porušen;
 71. Skoma, spol. s r.o. v. Česká republika
 72. Slezák a ostatní v. Česká republika
 73. Soudek v. Česká republika
 74. Škodáková v. Česká republika
 75. Šoller v. Česká republika
 76. Šroub v. Česká republika
 77. súdánský občan Tariq v. Česká republika [RoESLP 2006, 3: 156] ze dne 18. dubna 2006. Právo na osobní svobodu; čl. 5 odst. 3 Úmluvy byl porušen.
 78. Tetourová v. Česká republika
 79. Thon v. Česká republika
 80. Turek v. Česká republika
 81. Vejmola v. Česká republika ze dne 25. října 2005. Právo na svobodu - zákonnost zbavení osobní svobody: porušení článku 5 odst. 4 Úmluvy
 82. Vitásek v. Česká republika - opravená verze rozsudku
 83. Vitásek v. Česká republika
 84. Vodárenská akciová společnost, a.s., v. Česká republika [RoESLP 2004, 2: 65] Právo na spravedlivý proces; právo na přístup k soudu; čl. 6 odst. 1 Úmluvy byl porušen.
 85. Vojáčková v. Česká republika
 86. Voleský v. Česká republika [RoESLP 2004, 5: 253]; právo na respektování soukromého a rodinného života
 87. precedent Volf v. Česká republika ze dne 6. září 2005, právo na respektování soukromého a rodinného života
 88. Vrábel a Ďurica v. Česká republika
 89. Vrána v. Česká republika
 90. Zámečníková a Zámečník v. Česká republika
 91. Zbořilová a Zbořil v. Česká republika
 92. Zedník v. Česká republika
 93. Zemanová v. Česká republika
 94. Zouhar v. Česká republika

Smír

 1. Červeňáková a další v. Česká republika [RoESLP 2003, 4: 184] Zákaz mučení a nelidského či ponižujícícho zacházení
 2. Netolický a Netolická v. Česká republika ze dne 11. ledna 2005. Právo vlastnit majetek
 3. Udovik v. Česká republika [RoESLP 2005, 3: 121] Právo zatčeného být souzen v přiměřené lhůtě

ČR osvobozena

 1. Špaček v. Česká republika [RoESLP 1999, 12: 265] ze dne 9. listopadu 1999. Užívání majetku v souladu s obecným zájmem Placení daní
 2. Des Fours Walderode v. Česká republika [RoESLP 2003, 4: 216] Právo na spravedlivý proces; zákaz diskriminace; ochrana majetku
 3. Novák v. Česká republika [RoESLP 2003, 5: 249] Právo na spravedlivé řízení; presumpce neviny
 4. Orion Břeclav, s.r.o. v. Česká republika [RoESLP 2004, 1: 7] Ochrana majetku
 5. Žirovnický v. Česká republika [RoESLP 2004, 2: 70] Právo na respektování korespondence
 6. Krčmář a další v. Česká republika (č. 2) [RoESLP 2004, 2: 74] Právo na účinný prostředek nápravy; ochrana majetku
 7. Němcová a další v. Česká republika [RoESLP 2004, 6: 318] Právo na ochranu majetku
 8. Blücher v. Česká republika [RoESLP 2005, 1: 5] ze dne 11. ledna 2005. Právo na spravedlivé řízení
 9. Ciprová v. Česká republika [RoESLP 2005, 3: 137] Právo na přístup k soudu
 10. Mohylová v. Česká republika [RoESLP 2005, 5: 245] ze dne 6. září 2005; ochrana majetku
 11. Kučera v. Česká republika [RoESLP 2005, 6: 309] ze dne 15. listopadu 2005. Nestrannost soudu; ochrana majetku
 12. sudetští Němci Josef Bergauer a další v. Česká republika [RoESLP 2006, 1: 1] Právo na život; zákaz diskriminace
 13. D. H. a další v. Česká republika [RoESLP 2006, 2: 77] Zákaz diskriminace; právo na vzdělání

Vizte též

Prameny a literatura

 • Eva Hubálková: Novinky z judikatury ESLP ve stížnostech podaných proti ČR. In Bulletin advokacie 9/2003, p. 12 sq. = digest z případů do roku 2003.
 • digesta z rozhodnutí každý rok vydává Český helsinský výbor pod názvem Výkon justice v České republice

Další odkazy