Ultra vires

Verse z 5. 3. 2014, 17:05; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ultra vires je latinská fráze znamenající za hranicí pravomocí.

Příklad použití

"Ústavní soud tedy bude postupně zkoumat, (1.) zda měla obec pravomoc vydat napadené ustanovení obecně závazné vyhlášky, (2.) zda se obec při vydávání napadeného ustanovení obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo zákonem vymezenou věcnou působnost (zda nejednala ultra vires)"[1]

Reference

  1. http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-45-06_2