Zásada opportunity

Verse z 26. 8. 2008, 16:51; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zásada opportunity neboli princip účelnosti je idea, podle níž je řízení zahájeno, pokračováno v něm, nebo dokončeno jen v případě, že je to účelné. Opakem je princip legality.

Trestní právo

Zvláštní význam má princip opportunity v trestním právu. Jsou-li trestné činy postaveny na formálním pojetí, princip opportunity zajišťuje, aby jako zločiny nebyly stíhány bagatelní delikty, např. krádež propisovačky.