Ústavní dekret č. 33/1945 Sb.

Přejít na: navigace, hledání

Ústavní dekret č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, vydaný 2. srpna 1945, je jedním z nejdůležitějších dekretů presidenta Beneše.

Tento ústavní dekret zbavil státního občanství všechny osoby německé nebo maďarské národnosti. Z tohoto ustanovení mohli byli vyňati pouze ti Němci a Maďaři, kteří prokázali aktivní odpor proti okupačnímu režimu (cf. dekret č. 108/1945 Sb.). Dekret má retribuční charakter; zbavit fysickou osobu občanství za trest je nepřípustné, navíc zde byl jako delikt posouzen ethnický původ. Přestože byl dekret zrušen již v r. 1949, účinky jím založené, tedy pozbytí státního občanství, trvají dodnes.

Na základě vládního nařízení č. 252/1949 Sb., o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti, bylo v individuální případech čs. občanství vraceno. Na základě zákona č. 34/1953 Sb., jímž některé osoby nabývají československého státního občanství, bylo vráceno všem: "Osoby německé národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb., a mají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, bydliště na území Československé republiky, stávají se československými občany, pokud československého státního občanství nenabyly již dříve."[1][2]

Vizte též

Další odkazy