Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

Přejít na: navigace, hledání

Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení je mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení.

Odvolací orgán na návrh účastníka nebo i z vlastní iniciativy přezkoumá pravomocné rozhodnutí a pokud shledá, že je v rozporu se zákonem, může je zrušit nebo změnit. Proti takovému rozhodnutí je přípustné další odvolání (rozklad).