Rozklad

Přejít na: navigace, hledání

Rozklad je název používaný ve správním řízení pro odvolání směřující proti rozhodnutí ústředního správního úřadu.

Protože takovému úřadu z definice není nikdo nadřazen (vyjma vlády, která však jako správní úřad nepůsobí), o rozkladu rozhoduje osoba stojící v jeho čele (ministr nebo předseda), zpravidla na základě doporučení rozkladové komise.

Rozlišovat mezi odvoláním a rozkladem se zejména po sjednocení věcné příslušnosti ve správním soudnictví nezdá účelné, neboť po stránce obsahu se obě podání nijak neliší a z hlediska odvolatele je lhostejné, kdo o jeho opravném prostředku rozhodne. Stávající úprava vyvolává u laické veřejnosti nesprávný dojem, že jde o dva odlišné opravné prostředky.

Prameny a literatura