Nejvyšší správní úřad

(Přesměrováno z Ústřední správní úřad)
Přejít na: navigace, hledání

Nejvyšší správní úřad, z jiného pohledu ústřední správní úřad (zastarale ústřední orgán státní správy), je správní úřad, který stojí na vrcholu správní hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad. Příkladem je ministerstvo.

Soudní judikatura nesprávně dovodila, že postavení ústředního správního úřadu nepřísluší automaticky každému úřadu, který jinému správnímu úřadu nepodléhá, ale toto postavení mu musí být přiznáno kompetenčním zákonem. Podle tohoto nesprávného závěru postavení ústředního správního úřadu nepřísluší např. Úřadu pro ochranu osobních údajů, přestože tento úřad materiálně bezpochyby ústředním správním úřadem je.

Zvláštní, v Ústavě zakotvené, postavení přísluší České národní bance. Od 5. 5. 2006 převzala České národní banka působnost Komise pro cenné papíry.

Nejvyšší v. ústřední

Oba přívlastky vyjadřují jiný pohled na tyto instituce. Pojem nejvyšší vyjadřuje, že úřad není ve správním řízení žádnému podřízen; pojem ústřední (centrální) znamená, že úřad má celostátní působnost. Chancellor of the Duchy of Lancaster byl historicky nejvyšším, nikoliv však ústředním správním orgánem.

Druhy nejvyšších správních úřadů

 1. ministerstva
  1. Ministerstvo financí
  2. Ministerstvo zahraničních věcí
  3. Ministerstvo vnitra
  4. Ministerstvo spravedlnosti
  5. Ministerstvo národní obrany
  6. Ministerstvo obchodu
  7. Ministerstvo zemědělství
  8. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  9. Ministerstvo práce a sociálních věcí
  10. Ministerstvo zdravotnictví
  11. Ministerstvo životního prostředí
  12. Ministerstvo pro místní rozvoj
  13. Ministerstvo dopravy
  14. Ministerstvo kultury
 2. ostatní vládě podřízené
  1. Český úřad zeměměřický a katastrální
  2. Český báňský úřad
  3. Úřad průmyslového vlastnictví
  4. Správa státních hmotných rezerv
  5. Státní úřad pro jadernou bezpečnost
  6. Národní bezpečnostní úřad
  7. Energetický regulační úřad
  8. Český telekomunikační úřad
  9. Grantová agentura
  10. Úřad vlády České republiky – ve skutečnosti pouhá kancelář.
  11. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
  12. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 3. vládě nepodřízené
  1. Český statistický úřad
  2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  3. Úřad pro ochranu osobních údajů
  4. Rada pro rozhlasové a televisní vysílání
  5. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
  6. Nejvyšší kontrolní úřad
  7. Česká národní banka – na rozdíl od ostatních správních úřadů má právní subjektivitu.
  8. ombudsman – není správním úřadem, ale správním orgánem.

Vládě nepodřízené nejvyšší správní úřady

Je velkou otázkou, jak ustanovovat orgány regulátorů. FRA považuje za dobrou praxi řecký model, kde článek 101A odst. 2 řecké ústavy[1] říká, že ředitel regulátora je zvolen konsensem konference předsedů parlamentních výborů, ustavená článkem 13 jednacího řádu parlamentu, (DOCX) což je tedy jakýsi organisační výbor parlamentu.

Vizte též