Adhesní řízení

(Přesměrováno z Adhezní řízení)
Přejít na: navigace, hledání

Adhesní řízení (z lat. adhaere = lnout; též se vyskytuje pravopis adhezní nebo adhézní) označuje v právu takové řízení, které by bylo možno vést samostatně, avšak protože je souběžně vedeno jiné (hlavní) řízení, lze věc projednat s nižšími procesními náklady v jeho rámci.

Adhesní řízení není přípustné iniciovat libovolně, ale pouze v zákonem vymezených případech.

Příkladem je rozvodové řízení, v jehož rámci soud rozhoduje o péči o nezletilé děti, nebo trestní a přestupkové řízení, v němž může poškozený uplatnit nárok na náhradu škody.

Od adhesního řízení je třeba lišit spojení několika věcí ke společnému projednání; v těchto případech chybí mezi řízení vztah subordinace a není vyloučeno, aby po rozhodnutí o jedné dílčí věci pokračovalo řízení o ostatních návrzích. U adhesního řízení to možné není, to je vždy závislé na řízení hlavním a jeho skončením se končí i adhesní řízení. Nebyl-li nárok uspokojen v adhesním řízení, je třeba uplatnit ho novým návrhem.