Papež

(Přesměrováno z Apoštolský stolec)
Přejít na: navigace, hledání

Papež (z lat. papa = tatínek, též (Romanus) Pontifex = (římský) stavitel mostů; angl. pope, fr. pape, něm. Papst) je nejvyšší představitel římskokatholické církve. Své postavení papežové odvozují od sv. Petra a jsou proto diecesními biskupy (místní) římské církve. Papežský úřad se tradičně označuje jako Apoštolský (nebo Svatý, popř. Nejsvětější) stolec (lat. Apostolica Sedes).

Působnost

Podle kánonu 331 má papež nejvyšší, plnou, bezprostřední a obecnou řádnou moc v církvi. V jeho funkci se soustřeďuje církevní moc zákonodárná, výkonná i soudní. Jedno z platných katholických dogmat tvrdí, že v zásadních otázkách věrouky se papež nemůže mýlit. Jako nejvyšší učitel církve má papež právo rozšiřovati víru a říditi missie, kteréžto právo své papežové od pradávna v praxi vykonávali; za tím účelem zřízena též v Římě ve stol. XVII. zvláštní kongregace pro rozšiřování víry (Congr. de propaganda. fide), s níž od r. 1627 spojena jest od papeže Urbana VIII. i zvláštní kollej.[1]

Papež je neodvolatelný a ze své funkce není nikomu odpovědný, ani ekumenickému koncilu, jemuž je – stejně jako všem ostatním církevním orgánům – nadřazen a nadřízen. Do funkce je volen sborem kardinálů-volitelů v konkláve.

Vizte též

Další odkazy