Exekutiva

(Přesměrováno z Výkonná moc)
Přejít na: navigace, hledání

Exekutiva (výkonná moc) je složka státní moci pověřená každodenním řízením státu (státní správou). Ve své činnosti je podřízena moci zákonodárné. Není nadána pravomocí vydávat originární normativní právní akty (pouze podzákonné právní předpisy, které musejí být secundum et intra legem), a výkonnou mocí vydávané individuální právní akty (správní akty) podléhají kontrole nezávislou justicí. Tím je zajištěna dělba moci ve státě.

Výkonná moc je budována hierarchicky a je podřízena vládě. Toto pravidlo však neplatí bezvýjimečně: některé správní úřady jsou z její působnosti záměrně vyňaty a jsou na ní nezávislé. Příkladem je Česká národní banka (ČNB), Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), Rada pro rozhlasové a televisní vysílání (RRTV) nebo Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Obecně jsou takto konstituovány ty správní úřady, které vykonávají vůči exekutivě kontrolní funkci nebo jejichž podřízení vládě by mohlo vést ke zneužití jejich pravomocí (podřízenost Rady pro rozhlasové a televisní vysílání vládě by umožnilo vykonávat exekutivě efektivní nátlak na elektronická média). Některé z těchto institucí, zvláště mají-li ústavní zakotvení (ČNB, NKÚ), se někdy samy ani jako součást exekutivy nechápou, ačkoli z hlediska materiálního vymezení své působnosti jimi bezesporu jsou.

Za součást výkonné moci – a její formální hlavu – se tradičně pokládá i president republiky, ten však má v ústavním systému České republiky zcela svébytné postavení.

Vizte též