Byt

Přejít na: navigace, hledání

Byt je zvláštním druhem nemovitosti.

Koncepce, že byt je věcí, je sporná. Svou podstatou není totiž byt nic jiného než součást domu.

Nájem bytu je subtypem nájemní smlouvy a podléhá zvýšené ochraně. Ta je někdy dokonce zvyšována. Tak původně dispositivní ustanovení o tříměsíční výpovědní době podle § 710 odst. 3 OZ s kogentním minimem 1 měsíce bylo bodem 9 novely č. 267/1994 Sb. zkogentněno na 3 měsíce s nesmyslným odůvodněním: "Je zapotřebí odstranit nedostatek § 710 odst. 3 občanského zákoníku, podle něhož je sice stanovena pro výpověď nájmu obecně tříměsíční lhůta, ale neuvede-li nájemce ve své výpovědi lhůtu, skončí nájem bytu již koncem měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď došla pronajímateli. Tím je znevýhodňován pronajímatel, který během relativně krátké doby 1 měsíce nemá čas řádně vypořádat závazky nájemce, byt po něm převzít a znovu pronajmout. Je na místě lhůty sjednotit."[1] Ve skutečnosti to samé platilo i pro výpověď pronajímatele a není zřejmé, proč by větší flexibilita měla být nevýhodou.

Vizte též

Reference

  1. http://psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t112500.htm