Nemovitost

Přejít na: navigace, hledání

Nemovitost (v dikci NOZ et al. změněno na nemovitá věc) je druh věci. Podle zažité (post)socialistické definice to byl pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (§ 119 obč. zákoníku 40/1964 Sb.). NOZ navrátil klasickou zásadu superficies solo cedit (Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. § 598), ovšem definici podstatně znepřehlednil zavedením nových práv a kasuistickým rozlišováním podzemí: „Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.“ (§ 498)

Z podstaty věci má pro právní aspekty vlastnictví nemovitostí zásadní význam jejich (veřejný) seznam, tj. katastr nemovitostí, a otázky související se zápisem do něj.


Externí odkazy