Dekret č. 143/1945 Sb.

Přejít na: navigace, hledání

Dekret č. 143/1945 Sb. o omezení žalobního práva v trestním řízení, vydaný 27. října 1945, je jedním z dekretů presidenta Beneše.

Osobám, které byly dekretem č. 108/1945 Sb. označeny za nepřátele, tzn. především sudetským Němcům a Maďarům, byl odepřen přístup k soukromé žalobě pro urážku na cti; o možnost domáhat se soudní ochrany musely tyto osoby požádat státního zástupce.

Dekret, který patří mezi diskriminační akty poválečného bezpráví, byl vydán jen na dobu do 31. prosince 1946.

Vizte též

Další odkazy