Diskuse:Dekret č. 108/1945 Sb.

Přejít na: navigace, hledání

Značka

U § jistě najdete poznámku, že jím nikdy nelze začínat větu. --Tomáš Pecina 16:19, 17. 5. 2007 (CEST)

Legislativní pravidla v platném znění tento pokyn zrušila. Cituji např.: "Text bodů novely zákona, nařízení vlády nebo vyhlášky v případech, kdy se bez náhrady zrušuje ucelený úsek právního předpisu, zní: a) „§ … se včetně nadpisu (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.“

Pak ovšem pochybila proti pravidlům typografickým, která začínat větu symbolem nebo číslem nedovolují. --Tomáš Pecina 12:11, 18. 5. 2007 (CEST)

Ach tak. Platí to mezinárodně? —Zacheus 14:14, 18. 5. 2007 (CEST)

Jistě, jen se to dodržuje s větší nebo menší měrou striktnosti. Věta musí obecně začínat typografickým prvkem, který bude jako začátek věty snadno rozlišitelný. --Tomáš Pecina 14:59, 18. 5. 2007 (CEST)

Ustanovení § x

Onen citovaný článek je nepřesný. Paragraf jako značka se nevypisoval nikdy; v takovém případě se použilo sousloví: "Ustanovení § x". —Zacheus 11:27, 18. 5. 2007 (CEST)

Toto řešení nelze v některých případech použít. Když hovoříte o právní normě, vkládáte "ustanovení" vždy, když o legislativní jednotce, nemůžete: např. "do zákona byl vložen nový § 15" nemůžete nahradit "do zákona bylo vloženo nové ustanovení § 15", protože to by znamenalo něco jiného. --Tomáš Pecina 12:11, 18. 5. 2007 (CEST)

Podle mého názoru nikoliv. "Do zákona bylo vloženo nové ustanovení § 15," je to samé. —Zacheus 14:14, 18. 5. 2007 (CEST)

To pouze v případě, že tam totéž ustanovení nebylo už předtím. --Tomáš Pecina 14:58, 18. 5. 2007 (CEST)

Myslíte na tom samém místě, nebo jinde? Pokud jinde, i přesto je to nové ustanovení, protože systematicky je jinde a to může mít důležitý význam pro výklad. Navíc pouhý přesun téhož ustanovení v rámci systematiky není moc běžný. —Zacheus 15:13, 18. 5. 2007 (CEST)

Je řada případů, kdy stylisticky není vhodné hovořit o ustanovení. To, u něhož debata vznikla, k nim patří, ale mohou existovat i pregnantnější příklady, např. "Paragraf 15 tohoto zákona byl následně derogován a příslušné exempční ustanovení bylo nahrazeno obecnější úpravou." --Tomáš Pecina 16:13, 18. 5. 2007 (CEST)

To bych převedl do obvyklého vyjádření takto: "Ustanovení § 15 tohoto zákona bylo následně derogováno a toto exempční ustanovení bylo nahrazeno obecnější úpravou." Připomínám, že ve výrazu "ustanovení § x" je podstatné právě slovo "ustanovení". Paragraf je pouhé lokalisační určení. Paragraf sám o sobě neobstál, teprve v nynější době nabyl samostatného významu. —Zacheus 16:34, 18. 5. 2007 (CEST)

Pak opět nerozlišujete mezi právní normou nebo jinou logickou jednotkou (ustanovením) a jednotkou "fysickou", částí legislativního textu (paragrafem). Jak je kdesi na Iuridictu vysvětleno, právní normy se z textu zákona extrahují a generují. --Tomáš Pecina 21:04, 18. 5. 2007 (CEST)

Ustanovení <> právní norma, naopak paragraf ∈ ustanovení. —Zacheus 15:20, 21. 5. 2007 (CEST)