Diskuse:Hazard

Přejít na: navigace, hledání

Objekt trestného činu

Již podruhé chybujete, proto stručná definice: "Objekt trestného činu je společenský zájem, jemuž příslušná právní norma poskytuje ochranu a který je jejím účelem." V tomto kontextu je Váš usus poněkud komický, protože nelze než dovodit, že účelem ustanovení o zákazu hasardních her je ochrana hasardního hraní. --Tomáš Pecina 20:56, 10. 11. 2006 (CET)

Nemyslím, že tato marxistická definice, kterou papouškuje pražská učebnice trestního práva hmotného, je náležitá. Objekt soukromoprávního deliktu je společenský zájem, jemuž příslušná právní norma poskytuje ochranu a který je jejím účelem? Nemyslím, že podobné pojetí k něčemu potřebujeme. -- Guy Peters 21:46, 10. 11. 2006 (CET)

Je standardní, takže se od něj nelze odchýlit, aniž bychom tuto odchylku podpořili odpovídající autoritou. --Tomáš Pecina 21:51, 10. 11. 2006 (CET)

Na to stačí prostý rozum, abychom věděli, že právo není vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon. -- Guy Peters 22:11, 10. 11. 2006 (CET)

Etymologie

V původním německém znění z r. 1852 je psáno "Hazard", z čehož dovozuji, že jsem se mýlil a moderní německé das Hasard je chyba, vzniklá pod vlivem francouzštiny. --Tomáš Pecina 09:10, 12. 11. 2006 (CET)

většina slov s původním z je přejímána se s Napsat většina je velmi přehnané. Dokonce mě nenapadá ani žádný další příklad. --Tomáš Pecina 11:59, 12. 11. 2006 (CET)

OK, opravím to. Co se týká němčiny, důvod zřejmě byl, aby se nevyslovovalo [hacart]. -- Guy Peters 12:04, 12. 11. 2006 (CET)

Ovšem. Proto je na místě hovořit o vulgarisaci orthografie. --Tomáš Pecina 12:06, 12. 11. 2006 (CET)