Hazard

Přejít na: navigace, hledání

Hazard je klassickým předmětem přestupku.

Podle § 522 trestního zákona z roku 1852, který upravoval zločiny, přečiny i přestupky, byla hazardní hra trestána trestem od 10 do 900 zlatých, z něhož třetina vydobytá připadla udavači. Podle § 137 trestního zákona správního z roku 1950 se hraní hazardní hry trestalo pokutou 12 500 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na jeden měsíc. Kdo se živil hazardem, mohl být potrestán až desetinásobným peněžitým trestem nebo šestinásobně delším vězením.

V rámci zásadní reformy právního řádu po přijetí "socialistické" ústavy v roce 1960, byl trestní zákon správní zrušen a nahrazen nekvalitním zákonem č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. Ten přestupek hazardní hry neupravoval, takže tím byl hazard legalisován.

Etymologie

Slovo hazard se do češtiny dostalo přes španělštinu (azar). V dnešní španělštině však azar znamená jev, událost. Slovo hazard pochází z arabského az-zahr (زهر, kostky). Česká forma "hasard", a obdobně v němčině Hasard, je hyperkorektní a postrádá etymologického podkladu. Vznikla pod vlivem francouzštiny, kde některá slova s původním z jsou přejímána se s, jako pravý opak moderní češtiny, kde vládne zetism.

Prameny a literatura

  • Hasard [momentálně nefunguje]. In Ottův slovník naučný X, p. 929

Další odkazy