Evropský soudní dvůr

(Přesměrováno z ESD)
Přejít na: navigace, hledání

[E]vropský Soudní dvůr (angl. European Court of Justice; ESD, angl. ECJ), officiálně pouze Soudní dvůr (angl. Court of Justice), je nejvyšší soud EU. Sídlí v Lucemburku.

Na základě článku 16 protokolu připojeného ke smlouvě z Nice se člení na senáty (angl. chambers) po 3 nebo 5 soudcích.[1] ESD je jeden ze tří soudů Soudního dvora Evropské unie (SDEU, angl. Court of Justice of the European Union, fr. Cour de justice de l'Union européenne, CJUE):

  1. ESD (* 1952)
  2. Tribunál (* 1988, angl. General Court;[2] původně Soud prvního stupně, angl. Court of First Instance), který byl založen na základě článku 168a TEC ve znění článku 11 SEA rozhodnutím Rady EU 31988D0591.
  3. Soud pro veřejnou službu Evropské unie (* 2004, angl. Civil Service Tribunal[3])

Příkladem rozsudku ESD je Komise v. Rakousko, sp. zn. C-614/10, CELEX: 62010CJ0614. První rozsudek ESD proti ČR byl Skoma‑Lux v. celní ředitelství v Olomouci z 11. 12. 2007, sp. zn. C-161/06.[4] Velice významný je výsledek sporu mezi NSS a ÚS: Landtová v. ČSSZ, sp. zn. C-399/09[5][6], CELEX: 62009CJ0399.

Soudní rejstřík

  1. CN – žaloba, např. 62010CN0614
  2. CC – stanovisko generálního advokáta, např. 62006CC0161
  3. CJ – rozsudek, např. 62006CJ0161

Vizte též

Další odkazy