Ex lege

Přejít na: navigace, hledání

Ex lege (latinsky "ze zákona") je druh právní skutečnosti, který, na rozdíl od právního jednání, nevyžaduje pro vznik, zánik či změnu práv či povinností svobodný projev lidské vůle, nýbrž tato změna probíhá takříkajíc samovolně, automaticky, pouze na základě toho, že nastaly podmínky uvedené v zákoně.

Příklad:

  • "Sídlo Parlamentu je ve vlastnictví České republiky." (zákon č. 59/1996 Sb. [o sídle Parlamentu České republiky], §3)

Vizte též