Ipso lege

Přejít na: navigace, hledání

Frase ipso lege (latinsky "ze samotného zákona", "již ze zákona") znamená, že k následku došlo přímo působením zákona, bez splnění dalších podmínek.

Příklad: "Majetek byl konfiskován ipso lege, nebylo třeba vydávat za tím účelem zvláštní správní rozhodnutí."

Vizte též