Ipso facto

Přejít na: navigace, hledání

Ipso facto (latinsky "ze samotné skutečnosti", "bez dalšího") je frase, která se v právu užívá, jestliže k určitému následku dochází automaticky, bez nutnosti splnění dalších podmínek.

Příklad: "Nevidomá osoba je ipso facto nezpůsobilá řídit osobní automobil."

Vizte též