Iuridictum:Novinky/Archiv

Přejít na: navigace, hledání


Zde jsou starší Novinky:

25. září 2005

Původní server

Server je ve zkušebním provozu, je možno pracovat na článcích, ale zatím nejsou zprovozněny všechny potřebné funkce. --Tomáš Pecina 25. 9. 2005, 11:20 (CEST)

26. září 2005

Zkontroloval a upravil jsem systémová hlášení, částečně odchylně od cs.wiki. Ještě bude potřeba texty jednou projít a upravit do lepší češtiny, ale interface je použitelný. Teď budu importovat články o právu z Wiki, ladit chyby v zobrazení a postupně doplňovat některé servisní stránky. --Tomáš Pecina 26. 9. 2005, 01:42 (CEST)

27. září 2005

Importoval jsem své články z cs.wiki, nyní budu dokončovat úpravu interfacu a ladit chyby, na které jsem přišel. --Tomáš Pecina 27. 9. 2005, 07:40 (CEST)

28. září 2005

Opravil jsem nepříjemnou závadu s trvalým zobrazováním hlášky "Máte nové zprávy" (bug v PHP skriptu) a doplnil na editační panel tlačítko CS pro interwiki. Záznamy o provedených změnách měly zvláštní stránku. --Tomáš Pecina 28. 9. 2005, 12:11 (CEST) Upraveno. —Guy Peters 10:43, 23. 7. 2008 (UTC)

29. září 2005

V další fási bych chtěl uvést Iuridictum, přes zatím poněkud chudý obsah, do standardní podoby wikipedie z hlediska rozhraní a grafiky, tzn. customisovat hlavní stranu, levý sloupec, aktuality atd. A něco provést s logem, které zatím budí dojem, že ho navrhovalo pětileté dítě. --Tomáš Pecina 29. 9. 2005, 02:28 (CEST)

30. září 2005

Nové logo

Změnil jsem logo (nevidíte-li změnu, použijte v IE Ctrl+F5, ve Firefoxu Shift+click na tlačítko Reload, v jiných prohlížečích podle nápovědy) a pracuji na návrhu nové hlavní stránky. --Tomáš Pecina 30. 9. 2005, 18:41 (CEST)

2. října 2005

Dokončil jsem "2. průchod" systémových hlášení. Subjektivně se mi jeví, že už jich "sedí" tak 90–95 %, ale možná je to jen wishful thinking... Co mne rozčiluje, je absence podpory pro číslovky v jazycích se složitější flexí. V redakčním systému Britských listů jsem to kdysi řešil tak, že jsem měl funkci, např. czechnum, která se zavolala s parametry např. "czechnum( $x, "sestra", "sestry", "sester" )", a pro $x == 3 vrátila řetězec "3 sestry". Zřejmě ji převezmu i na Iuridictum, s tím rozdílem, že těch několik slov, která je potřeba skloňovat, bude mít vestavěno v sobě; změny skriptů je sice vhodné omezit na minimum, ale toto je z hlediska uživatele celkem vážná vada, jestliže s ním server nekomunikuje správně česky. --Tomáš Pecina 3. 10. 2005, 00:58 (CEST)

Dodatek: Neuvědomil jsem si, že číslovka v češtině mění celou formulaci věty, nejen tvar substantiva, ale i adjektiva a/nebo slovesa, tento záměr byl tedy nerealisovatelný – do šablony je třeba vepsat celé znění modifikované věty nebo její části. --Tomáš Pecina 9. 10. 2005, 11:00 (CEST)

4. října 2005

Mírně upravuji skripty, aby lépe odpovídaly požadavkům češtiny: jednak implementuji možnost alternativních řetězců pro české číslovky (což jde ztuha, protože wiki standardně nejprve nahradí šablony a až pak provede substituci dolarových proměnných), jednak přidávám automatickou náhradu mezery před neslabičnými (a některými dalšími) předložkami ve výstupu – tam doplním i několik dalších praktických pravidel, např. aby se neoddělovaly znaky paragrafu od následujícího textu.

Kolega Zacheus upozorňuje, že na internetu se objevily dvě zmínky o Iuridictu:

--Tomáš Pecina 4. 10. 2005, 09:10 (CEST)

6. října 2005

Iuridictum úspěšně updgradovalo na nově vydanou versi MediaWiki 1.5.0. --Tomáš Pecina 6. 10. 2005, 11:00 (CEST)

8. října 2005

Ukázalo se, že nová verse softwaru konečně umožňuje korektní export/import dat ve formátu XML. Přenášení článků z cs.wiki by mělo být jednodušší. --Tomáš Pecina 8. 10. 2005, 16:49 (CEST)

9. října 2005

Naprogramoval jsem šablonu grammar:num, která umožňuje zadávat do řetězců rozhraní různé verse frásí tak, aby vyhověly podmínkám české gramatiky. Řešení je z hlediska systému poněkud neelegantní, protože, jak jsem se zmiňoval, šablony se substituují dřív než dolarové proměnné (řeším to tak, že se šablona grammar:num nahradí zvláštní dočasnou pseudošablonou, která se rozvine až po substituci proměnných), nicméně z hlediska uživatele je zápis kanonický. Např. místo řetězce "$1 uživatel/é/ů" se zapíše "{{grammar:num|$1|$1 uživatel|$1 uživatelé|$1 uživatelů}}" a systém bude správně generovat české tvary "0 uživatelů", "1 uživatel", "2 uživatelé", "3 uživatelé", "4 uživatelé", "5 uživatelů" atd. --Tomáš Pecina 9. 10. 2005, 10:25 (CEST)

Doplnil jsem slibované spojování neslabičných předložek a některých dalších znaků (např. "§") s následujícím textem entitou  . Úprava se týká jen hlavního textu (skripty ho nazývají "body", ale nejde o "body" ve smyslu HTML), v pevných textech se formátování upraví přímo nastavením rozhraní.


Iuridictum je v provozu dva týdny, právě před třemi týdny jsem byl "za nedovolený pravopis" vyloučen z české Wikipedie, takže se dá bilancovat, jak si nový server (byť zatím, posuzováno běžnými měřítky, serverové nemluvně) v porovnání s větším a starším bratrem vede.

Domnívám se, že Iuridictum už nyní předstihlo Wikipedii v těchto kritériích:

  • Přestože server není zatím připojen k internetu tak, jak by se slušelo, ale je na bezdrátu s omezenou šířkou pásma, má daleko kratší dobu odezvy, takže se na něm rychleji a příjemněji edituje i vyhledává
  • Iuridictum dosud nezaznamenalo technický výpadek, zatímco Wikipedie běží na těžce poddimensovaných serverech a bývá běžně nedostupná
  • Má lépe, přiléhavěji a kompletněji přeložená hlášení interfacu
  • Je lépe přizpůsobeno potřebám češtiny, podporuje českou flexi a respektuje zákaz oddělování neslabičných předložek
  • Až na drobné výjimky jsou články kvalitnější, napsané fundovaněji a konsistentně, s menším množstvím věcných chyb

Zaostáváme v těchto směrech:

  • Stále není hotov nový návrh hlavní stránky, popř. portálu
  • Chybí nápověda a další podobné stránky, takže nezkušení uživatelé nutně tápou
  • Nemáme zpracovány téměř žádné šablony
  • Není zadána většina kategorií

Nuže uvidíme, jak dál...

--Tomáš Pecina 9. 10. 2005, 15:16 (CEST)

15. října 2005

Iuridictum dnes upgradovalo na versi 1.6alpha a je nadále akutalisováno z CVS, takže je plně synchronisováno s Wikipedií. Jestli to byl dobrý nápad, nevím, v případě jakýchkoli obtíží se můžeme kdykoli vrátit k stabilnímu releasu 1.5.0. --Tomáš Pecina 15. 10. 2005, 22:39 (CEST)

24. října 2005

Opravil jsem drobnou chybu ve skriptech, týkající se substituce  , jinak se soustředím na psaní článků a stav skriptů a systémových hlášení pokládám za víceméně uspokojivý, nevyžadující další úpravy. --Tomáš Pecina 24. 10. 2005, 15:23 (CEST)

12. listopadu 2005

Na české Wikipedii se rozhodli, že nebudou přebírat články z Iuridicta, neboť je pro ně nepřijatelný požadavek uvádění autorství. Celkem pozoruhodný příklad právního bezvědomí (v kombinaci s ryzí českou závistí) v postkomunistické společnosti. Aby nebylo fraškovitosti málo, formuje se oficiální verse, že články na Iuridictu nejsou pro Wikipedii dostatečně kvalitní. --Tomáš Pecina 12. 11. 2005, 14:20 (CET)

14. listopadu 2005

Na české části Wikipedie pokračuje nekonečná diskusse o ukradených článcích z Iuridicta. Tamní právní dilettanti nepochopili, že právo na autorství je na celém světě nezadatelné, nepromlčitelné a nezcizitelné a že ani jejich překroucení GFDL na tom nemůže nic změnit. V členských státech Bernské unie (kam patří nejen ČR, ale též USA) je při citaci povinnost uvést nejen pramen, ale též autora (čl. 10 odst. 3 RÚB). Smutný nebo směšný (záleží na úhlu pohledu) byl pokus plagiátorů umístit historii modifikací dokumentu ("uvést autorství") v diskussi. -- Zacheus 14. 11. 2005, 10:06 (CET)

15. listopadu 2005

Smazáním skončil pokus o plagiát Iuridicta na české části Wikipedie. Tamní dilettanti nejprve pro jistotu neuváděli jména autorů vůbec; později pouze na místě snižujícím význam a důstojnost autorů – v diskussi (jako by bylo o čem diskutovat). Přitom na celém světě je zvyk uvádět autora buď nad textem, nebo pod textem článku. Jinou možností je historie editací, ale to by tamní plagiátor musel umět importovat text. -- Zacheus 15. 11. 2005, 09:11 (CET)

17. listopadu 2005

Přidal jsem do editačního panelu tři nová tlačítka pro jednodušší zadávání šablon, kategorií a přesměrování. --Tomáš Pecina 17. 11. 2005, 14:22 (CET)

20. listopadu 2005

Nekonečný seriál lží o Iuridictu na české části wikipedie pokračoval tímto cynickým tvrzením: "Na Iuridicktu samozřejmě jsou články převzaté z cs.wiki, ale právě proto, že jsou převzaté od nás, nám v jejich směru Iuridiktum žádné potéže dělat nemůže, pouze bychom my mohli dělat potíže jemu." Tomuto ignorantovi bych rád opáčil, že nikdy nikdo nedal ke svým textům původní wikipedii exklusivitu. Každý autor může tedy se svými texty nakládat tak, jak uzná za vhodné. Nemůže se tedy jednat o žádné "převzetí". Naopak cizí texty jsou řádně označeny jménem autora, např. Chammurapiho zákoník. -- Zacheus 20. 11. 2005, 15:51 (CET)

28. března 2006

Dnes jsem upgradoval Fedora Core na versi 5, což byla prozatím jediná větší změna na serveru. --Tomáš Pecina 28. 3. 2006, 18:23 (CEST)

30. července 2006

V edici "vybrané lži o Iuridictu" publikoval Jan Koukal, dotčený tím, že mu byla poněkud necitlivě připomenuta jeho prokázaná kolaborace s komunistickým režimem, sdělení, že Iuridictum zaniklo. The reports of my demise were greatly exaggerated, řekl klasik. Nepochybujeme o tom, že pan Koukal si hlavní stránku Iuridicta vytiskl a každý den do ní zabodne několik nových špendlíků, ručit za výsledek však nemůžeme. --Tomáš Pecina 30. 7. 2006, 11:01 (CEST)

23. srpna 2006

Server poprvé za dobu své existence posílil hardware – místo disku 120 GB dostal 250 GB, na SATA-II. Migrace dat proběhla "zaživa", pomocí LVM, což bylo snažší, než jsem předpokládal. Zdá se, že LVM má horší pověst, než by si zasloužil. --Tomáš Pecina 23. 8. 2006, 13:47 (CEST)

28. srpna 2006

Provedl jsem upgrade MediaWiki z verse 1.6 na 1.8, spojený s přechodem z CVS na SVN. Změnu neprovázely téměř žádné komplikace, takže očekávám "překlopení" ještě během dneška. --Tomáš Pecina 28. 8. 2006, 14:53 (CEST)

3. října 2006

Zprovoznil jsem robota TomBota a s jeho pomocí provedl drobné úpravy článků. V souvislosti s tím jsem zpřístupnil denní XML dumpy databáse; ty jsou k disposici na adresách http://iuridictum.pecina.cz/dump/full.xml a http://iuridictum.pecina.cz/dump/current.xml. --Tomáš Pecina 3. 10. 2006, 20:45 (CEST)

7. října 2006

Iuridictum je již v provozu celý jeden rok, je tedy čas provést stručnou bilanci. Abych nevycházel ze subjektivních dojmů, udělal jsem si stručný test dvaceti náhodně vybraných článků a porovnával, jak si obě encyklopedie, původní Wikipedie i renegát Iuridictum, vedly. Výsledkem jsem potěšen, Iuridictum v 19 případech z 20 Wikipedii v kvalitě buď předčilo, nebo se jí vyrovnalo, a dá se rovněž konstatovat, že – přestože ještě zdaleka není úplnou encyklopedií práva – je už i výrazně obsáhlejší a komplexnější. Jistěže bych býval raději zůstal na Wikipedii a věnoval své úsilí tvorbě jejích článků, avšak rozhodně nejsem tím, kdo na rozchod doplatil víc. --Tomáš Pecina 22:08, 7. 10. 2006 (CEST)

26. října 2006

Na serveru je nyní instalována verse operačního systému Fedora Core 6. --Tomáš Pecina 01:33, 26. 10. 2006 (CEST)

23. listopadu 2006

Pokračuje standardní práce s encyklopedií, která se pomalu blíží k počtu 500 článků. Větší úpravy vyžadují (stále) hlavní strana a systém nápovědy, jinak celý systém funguje hladce a bez problémů. --Tomáš Pecina 11:23, 23. 11. 2006 (CET)

31. prosince 2006

Do seznamu systémových hlášení jsem doplnil původní anglické texty, aby bylo jasnější, v jakém kontextu se hlášení používají, a poněkud jsem upravil barvy. Pro správné zobrazení nových barev si možná budete muset znovu načíst CSS (Ctrl+F5). – Čtenářům i editorům přeji do nového roku vše nejlepší! --Tomáš Pecina 17:05, 31. 12. 2006 (CET)

29. března 2007

Jeden ze spolutvůrců Iuridicta, Dezidor, založil článek o Iuridictu na původní wikipedii. Týž den wikipedista Honza Záruba, ač údajně inclusionista, navrhl článek na smazání. O celé věci vypukla flame war. -- Zacheus 09:37, 3. 4. 2007 (CEST)

Je fascinující sledovat, jak se komunita wikipedistů v tomto hlasování štěpí nikoli podle věcných hledisek (Iuridictum zatím skutečně není encyklopedicky příliš významné, takže článek o něm lze pokládat za předčasný), ale podle sympathie nebo antipathie k jeho tvůrcům. Smutná visitka úrovně tamější komunity. --Tomáš Pecina 22:52, 3. 4. 2007 (CEST)

Můj kommentář: kdybych měl hlasovat sine ira et studio o encyklopedické významnosti, rovněž bych hlasoval pro smazání. Jenže původní wikipedie není encyklopedie, je to pouhé úložiště znalostí. A svou roli hraje též osobní aspekt: Není jistě zcela bez významu, že pro smazání hlasovali prakticky bez výjimky všichni ti, kdo mají na svědomí hluboký úpadek české části wikipedie, včetně známého slušňáka Cynika. Pro zachování slušní lidé, přičemž je symptomatické, že Nolanus hlasoval zároveň pro smazání (tj. horší část jeho osobnosti) i proti němu (lepší část jeho já). -- Zacheus 10:05, 5. 4. 2007 (CEST)

12. dubna 2007

Server v serverovně

Server Iuridicta jsem dnes umístil do serverovny Coolhousing.net na páteřní síť, změnu záznamu v DNS provedu v nejbližší době, patrně dnes nebo zítra v noci, aby přechod vyvolal co nejméně problémů.

13. dubna 2007

Pátek 13. 4. 2007 byl významným dnem v historii Iuridicta, neboť po roce a půl provozu v provisorních podmínkách bezdrátového/ADSL připojení mě stoupající traffic ostatních aplikací, které provozuji, přinutil přemístit server na páteřní síť do serverovny společnosti Coolhousing.net. Tam, pokud se nestane něco mimořádného, by měl server zůstat již trvale a dožít dny své provozní životnosti. --Tomáš Pecina 22:43, 13. 4. 2007 (CEST)

16. dubna 2007

Na nové adrese a v novém místě server, zdá se, funguje naprosto bez potíží, určité problémy nastaly s migrací databáse: v jednom případě se byly nové změny sice zachyceny v historii, ale jako aktuální verse se neuložily. Nechal jsem proto aktualisovat všechny indexy a věřím, že nyní už vše bude pracovat, jak má. --Tomáš Pecina 08:42, 16. 4. 2007 (CEST)

21. dubna 2007

Zkrátil jsem URL, jako je obvyklé na jiných wikipediích. Kompatibilita se staršími linky je samozřejmě zachována. Možné by bylo ještě větší zkrácení, ale tomu se raději vyhýbám s ohledem na toto varování. --Tomáš Pecina 11:12, 21. 4. 2007 (CEST)

1. května 2007

Rozšířil jsem skripty o "magické slovo" __NOCAT__, kterým lze pro stránku zakázat zobrazení seznamu kategorií. Význam má např. pro hlavní stranu. --Tomáš Pecina 01:45, 2. 5. 2007 (CEST)

8. srpna 2007

Jakýsi Petr Šafář dne 6. srpna 2007 vytvořil heslo o Iuridictu na Simple English versi wikipedie. —Zacheus 15:45, 8. 8. 2007 (CEST)

12. června 2008

Iuridictum bylo jako součást českého kulturního dědictví zařazeno do programu archivace webových zdrojů, který realisuje Národní knihovna České republiky. --Tomáš Pecina 10:46, 12. 6. 2008 (UTC)

8. září 2008

Téměř přesně po třech letech nerušené existence Iuridicta se zde objevil první troll velkého rozsahu, vystupující pod jménem Dr. Horác Kadlec, který škodil sice již loni, ale nikoliv v takové míře jako dnes. —Guy Peters 21:46, 8. 9. 2008 (UTC)

21. září 2008

Ke třetímu výročí Iuridicta jsem připravil aktualisaci zdrojových kódů. Tři roky trvající inkrementální aktualisace (více než 1000 versí skriptů) způsobila, že se časem akumulovaly drobné problémy a diskrepance mezi "dodavatelskou" a skutečnou podobou skriptů a database. Proto jsem se rozhodl Iuridictum vygenerovat zcela znovu. V ideálním případě by se tato změna neměla v jeho funkčnosti nijak projevit, vyjma změn k lepšímu, vzhledem k použití novější verse MediaWiki; pokud jakékoli změny zjistíte, prosím, upozorněte mě, nejlépe na Agoře. --Tomáš Pecina 08:04, 21. 9. 2008 (UTC)

25. září 2008

Dnes v časných ranních hodinách byl přechod na aktuální versi MediaWiki dokončen; zbývá vyřešit několik drobných problémů. Omlouvám se za omezení možnosti editovat, která trvala přibližně 12 hodin, a věřím, že nové skripty budou zejména editorům poskytovat větší pohodlí a některé nové možnosti. --Tomáš Pecina 24. 9. 2008, 22:45 (UTC)

26. září 2008

Jak se můžete snadno přesvědčit zobrazením zdrojového kódu stránky (např. Ctrl+U), na stránku Iuridicta byly doplněny meta-tagy ve schematu Dublin Core, vygenerované v rámci programu Národní knihovny WebArchiv. --Tomáš Pecina 26. 9. 2008, 18:13 (CEST)