Iuridictum:Srovnávací test/7.10.2006

Přejít na: navigace, hledání

Methodika

Test byl proveden pomocí tabulkového procesoru. Seznam všech článků týkajících se práva na Iuridictu (478) byl sloučen se seznamem článků v kategorii Právo (120) ve Wikipedii a z výsledného seznamu bylo náhodně vybráno 20 názvů. Od případné odlišné orthografie jsem samozřejmě odhlížel.

Výsledek

Poznámka: Uváděni jsou pouze autoři, kteří významně přispěli k obsahu článku.

 1. Adhesní řízení
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).

 2. Daň
  • Iuridictum: Základní definice a typologie (autor: Guy Peters).
  • Wikipedie: Obsáhlá definice, pokrývající nejen právní, ale i ekonomické aspekty (různí autoři).

 3. Inkvisiční řízení
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nepřesná a matoucí definice, vzniklá překladem z angličtiny, žel bez přiměřeného porozumění thematu (autor: Beren).

 4. Ius possidendi
  • Iuridictum: Přiměřená definice, v rámci obsáhlejšího článku o vlastnictví (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná.

 5. Násilí
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná, informace lze najít v článku Síla (autor: Tomáš Pecina).

 6. Nepřímý úmysl
  • Iuridictum: Přiměřená definice, v rámci článku o úmyslu (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná, informaci lze najít v obsáhlém článku o Zavinění (autor: ŠJů).

 7. Obchodní právo
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná.

 8. Osobnostní právo
  • Iuridictum: Obsáhlá definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná.

 9. Pachatel
  • Iuridictum: Přiměřené definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Přiměřená definice (autor: Cernysip).

 10. Parlamentarismus
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná.

 11. Pomluva
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná.

 12. Právnická dvouletka
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná.

 13. Prekluse
  • Iuridictum: Obsáhlá definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Stručná definice, důležité informace chybějí (autor: Jklamo et al.).

 14. Soudnictví
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina et al.).

 15. Účastník
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná, informace lze najít pod Strana (právo) (autor: Tomáš Pecina).

 16. Újma
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná.

 17. Ústavní práva
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autoři: Tomáš Pecina & Guy Peters).
  • Wikipedie: Nezná, informace jsou pod Základní práva (autor: Tomáš Pecina).

 18. Ústavní zvyklost
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autoři: Tomáš Pecina & Guy Peters).
  • Wikipedie: Nezná.

 19. Veřejný úřad
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autoři: Tomáš Pecina & Guy Peters).
  • Wikipedie: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).

 20. Žalobní petit
  • Iuridictum: Přiměřená definice (autor: Tomáš Pecina).
  • Wikipedie: Nezná.