Justice

(Přesměrováno z Soudnictví)
Přejít na: navigace, hledání

Justice (z lat. iustitia = spravedlnost) neboli soudnictví je souhrnné označení pro soudní moc.

Někdy se za součást justice pokládá vedle soudů i ministerstvo spravedlnosti, avšak z hlediska požadavků dělby moci je takové zařazení nesprávné, neboť ministerstvo by nemělo mít v oblasti soudnictví žádné samostatné rozhodovací pravomoci; zajišťuje pouze státní správu soudů. Výjimky z tohoto pravidla mohou vést k vážným kompetenčním sporům, jakým byla v r. 2005 kontroverse kolem tzv. "katarského prince" Al-Sáního.

Do justice naopak patří rozhodčí soudy a lze sem zařadit i další orgány, pokud splňují definiční kritéria soudního orgánu, tzn. nezávislost na státu (přesněji na exekutivě) a pravomoc autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech fysických a právnických osob. V České republice však není (na rozdíl např. od Německa nebo Velké Británie) zřizování takových pseudojustičních orgánů obvyklé.

Kvalita justice v ČR je kritisována.[1]

Vztah legislativy a justice

V kontinentálním systému je legislativa a justici nadřazena, tj. soudy musí respektovat zákony.[1] V angloamerickém systému jsou soudci strážci práva; pokud je právní předpis v rozporu s právem, tak ho nerespektují.[2]

Vizte též

Poznámky pod čarou

  1. Za toliko ojedinělý excess lze považovat nález ÚS Melčák v. Parlament.

Další odkazy