Iuridictum:Pravidla

Přejít na: navigace, hledání

Na Iuridictu vládne osvícená diktatura, takže pravidla stanoví diktátor, který také – s pomocí správců a byrokratů – jejich dodržování vynucuje.

Největší výhodou diktatury proti demokracii je její jednoduchost, a proto jsou i pravidla pro editování Iuridicta daleko jednodušší než srovnatelná pravidla na komunitních wikipediích:

 1. Buďte ohleduplní. Až na malé výjimky můžete zasahovat do všech textů na Iuridictu, ale měli byste se snažit, abyste článek opouštěli v lepším stavu, než v jakém jste ho nalezli. Respektuje druhé a mějte úctu k jejich práci. Nesouhlasíte-li s určitým názorem, např. s hodnocením právního názoru v cizím článku, snažte se nejprve vysvětlit svůj pohled v diskusi, a teprve když definitivně nenaleznete shodu, uveďte svůj odlišný názor do článku. Názor, s nímž nesouhlasíte, nemažte. Jak známo, neexistují chybné právní názory, jsou jen neschopní právníci, kteří o nich nedokáží přesvědčit soud.
 2. Neměňte cizí pravopis. Možná vám to přijde pošetilé, ale jsou lidé, kteří navzdory stoleté snaze pravopisných reformátorů píší dodnes kassace, immunita nebo saisona. Neměňte jim jejich "nesprávné" tvary podle posledního výkřiku Pravidel českého pravopisu; mají pro svůj konservativní přístup k orthografii dobrý důvod. Odměnou vám bude, že ani oni nebudou měnit vaše filozofie, diskuze a kapitalizmy, ačkoli jim vaše pravopisné formy působí stejně trýznivá muka jako vám jejich.
 3. Ošetřete všechny varianty. Vyskytují-li se v Iuridictu různé tvary jednoho hesla, je vhodné opatřit je #redirecty na heslo základní, aby se nestalo, že vznikne jeden článek o Fysické osobě a jiný o Fyzické osobě. Jaký pravopis zvolit pro základní versi, je na vás, podle předchozího pravidla by ale mělo rozhodovat, kdo zapsal heslo jako první.
 4. Dobrým zvykem je zapisovat výrazy v cízím jazyce, např. v latině, kursívou: "výklad e ratione legis", "raison d'être tohoto předpisu", "obchodní transakce at arm's length".
 5. Nepoužívejte zkratky. V právní praxi je zvykem používat řadu ustálených zkratek, např. "tr. řád" nebo "ObčZ". Encyklopedické heslo však není právní text, čtenářem nemusí být profesionální právník a bude proto lepší, když každý termín vypíšete plnou formou, případně též včetně odkazu (např. "ustanovení § 40a občanského zákoníku").
 6. Nevytvářejte pahýly. Pokud nemůžete nebo nechcete zapsat ucelený článek, je lepší, když pojem zůstane nedefinován, než když do článku zapíšete jednu větu typu "Znalecký posudek je druh důkazu." Mějte na paměti, že Iuridictum nesoutěží s wikipediemi v kvantitě článků, ale v jejich kvalitě.
 7. Rozlišujte články a diskuse. Na stránky článků patří pouze věcné informace, pro vše ostatní je místo v diskusi. Podobně by mělo být pravidlem, že stránky uživatelů by neměl měnit nikdo jiný než sám uživatel. Chce-li mu někdo zaslat zprávu, měl by k tomu použít jeho diskusní stránku.
 8. Účelem Iuridicta je bezplatná, dobrovolná služba veřejnosti a jeho články musejí mít charakter encyklopedických hesel. Není přípustná reklama (na advokátní kanceláře, exekutory, právnické servery apod.) a už vůbec ne spam. Výskyt takových článků povede k revertu a obvykle i k trvalému zablokování toho, kdo si Iuridictum spletl s neplacenou plakátovací plochou.

Vzhled

Na Iuridictu se při psaní článků neužívá jednotný styl, pravidlem by však mělo být, že – je-li to možné – první odstavec podá základní vysvětlení pojmu (definici), pak následuje podrobný výklad a na závěr se uvedou příklady. Článek by měl mít tyto standardní přílohy, označené nadpisy:

 • Dílo (angl. Works); v bibliografických článcích.
 • Vizte též (angl. See also) – tlačítko I v editační liště; pro wiki odkazy.
 • Vysvětlivky (angl. Explanatory notes) – pomocí příkazu <ref group = "nb"></ref> v textu a <references group = "nb" /> v příloze.
 • Poznámky pod čarou (angl. Footnotes) – pomocí příkazu <ref name = "název"></ref> v textu a <references /> v příloze.
 • Prameny a literatura (angl. References) – tlačítko P v editační liště. Klassické bibliografické záznamy knih a časopisů.
 • Rozšiřující informace (angl. Further reading, doslova Další čtení) – knihy a články, které při tvorbě článku nebyly použity, ale pro čtenáře jsou užitečné.
 • Další odkazy (angl. External links) – tlačítko E v editační liště; pro HTML odkazy.

Vizte též