Jak stojí a leží

Přejít na: navigace, hledání

Kupní smlouva na věc jak stojí a leží (angl. as is, něm. wie steht und liegt) podle § 501 občanského zákoníku je zvláštním podtypem kupní smlouvy, který vylučuje odpovědnost prodávajícího za vady věci, včetně vad skrytých. Takový obchod se řídí zásadou caveat emptor.

Prodávající ručí jen za to, že věc má ty vlastnosti, které o ní výslovně prohlásil nebo které si kupující ve smlouvě výslovně vymínil.

Toto ujednání je obvyklé při prodeji použitých věcí, např. automobilů, jejichž přesný stav není ani prodávajícímu objektivně znám. Prodávající se tak chrání před pozdějšími nároky kupujícího a kupující za tuto benevolenci požaduje nižší cenu, která v sobě zahrnuje risiko možných vad věci.

Prodej věci jak stojí a leží však nelze sjednat, je-li prodávajícím podnikatel, např. zastavárník nebo provozovatel autobazaru: takové smlouvy podléhají režimu smluv spotřebitelských a doložka podle § 501 ObčZ by byla neplatná.

Vizte též