Jan Krčmář

Přejít na: navigace, hledání

Jan Krčmář (27. července 1877 – 31. května 1950) byl jeden z nejpřednějších českých civilistů, představitel pozitivistické teorie.

Od roku 1907 byl profesorem PF UK. V roce 1919 byl členem československé mírové delegace v Paříži, v letech 1922 – 24 stálým členem československé delegace při Společnosti národů v Ženevě. Významně se podílel na kodifikaci občanského práva v Československu; stálý poradce ministra zahraničí a ministra financí a člen stálého rozhodčího dvora u mezinárodního soudu v Haagu. V letech 1926 a 1934 – 36 ministr školství a národní osvěty.

Hlavní dílo

  • O smlouvě námezdní (1902)
  • Úvod do mezinárodního práva soukromého (1906)
  • O funkci a významu definice v právní vědě (1915)
  • Učebnice občanského práva (1926).

Vizte též