Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi

Přejít na: navigace, hledání

Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi byl od 1. srpna 1950 dle § 173 zákona č. 86/1950 Sb., anebo posléze od 1. ledna 1962 dle § 178 zákona č. 140/1961 Sb., trestný čin, používaný totalitním režimem k represi církví a jejich představitelů.

Dopustil se ho ten, kdo "v úmyslu mařit nebo ztěžovat výkon státního dozoru nad církví nebo náboženskou společností porušil ustanovení zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností".

Trestní sazba činila až dva roky odnětí svobody nebo bylo možno uložit peněžitý trest.

Tento trestný čin byl k 1. červenci 1990 rehabilitován zákonem č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci.

Vizte též