Náboženská společnost

Přejít na: navigace, hledání

Náboženská společnost je právnická osoba sdružující věřící. Křesťanská náboženská společnost používá název církev.

Církve

O tom, zda je náboženská společnost považována ostatními církvemi za církev, rozhoduje, zda uznává I. ekumenický koncil. Pokud ne, nemůže být členkou ekumenické (všekřesťanské) Světové rady církví. Za církev tedy ostatní církve nepovažují Svědky Jehovovi (Náboženská společnost Svědkové Jehovovi; podle ostatních církví se dopouští herese ariánství), mormony (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů) a unitáře (Náboženská společnost českých unitářů).

Jiné náboženské společnosti

Původně jedinou zaregistrovanou náboženskou společností v ČR byla Federace židovských obcí v České republice. Na základě nového zákona, který stanovil pro registraci benevolentější režim, se jiné nekřesťanské náboženské společnosti, které působily jako nenáboženské spolky ("občanská sdružení") na základě obecných předpisů transformovaly na náboženské společnosti:

  1. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny
  2. Česká hinduistická náboženská společnost
  3. Ústředí muslimských obcí

Spor o nadřazený termín

Česká legislativa už od 19. století používá sousloví církve a náboženské společnosti, např. v § 303 trestního zákona z roku 1852[1] (něm. Religionsgesellschaft). Z toho někteří dovozují, že církev není náboženskou společností.[2] (DOC) Jiní, např. Odilo I. Štampach, církev za náboženskou společnost považují.[3]